1. Actueel
  2. Webinar - Hoe ga je het gesprek aan met ouders over je zorgen?
Aanpak kindermishandeling

Webinar - Hoe ga je het gesprek aan met ouders over je zorgen?

12 mei 2022 16.00-17.00 uur

Wanneer je je zorgen maakt over een kind vanwege een vermoeden van een onveilige thuissituatie, dan is het belangrijk dat je dit met ouders bespreekt. Maar hoe doe je dat? Daarover organiseert Augeo Foundation een webinar. Het is met name bedoeld voor professionals die niet dagelijks in gesprek zijn met ouders over zorgen over de thuissituatie. Denk daarbij aan professionals in het onderwijs, de kinderopvang, de zorg en bij de gemeente.

Webinar gesprek met ouders

Dit interactieve webinar wordt gegeven Erna Vinke. Zij is trainer Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling.

Je wilt als professional een ouder niet veroordelen of beschuldigen maar juist naast hem of haar blijven staan. Dat is makkelijk gezegd. Maar haar hoe doe je dat in de praktijk? Hoe breng je je zorgen onder woorden? Wat helpt om duidelijk te zijn over je zorgen maar tegelijk naast ouders te blijven staan? Hoe kan je werken aan vertrouwen bij ouders voor wie dit door hun eigen ervaring niet altijd meer vanzelfsprekend is?

Aanmelden webinar

Het webinar verloopt via het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ van Augeo Foundation op 1SociaalDomein. Je registreert je eerst (kosteloos) voor het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ via de button ‘Registreren’. Nadat je bent ingelogd, kun je je bij ‘Videosessies’ opgeven voor het webinar.

Channel Veiligheid in gezinnen

Het channel ‘Veiligheid in gezinnen’ behandelt van mei 2022 tot en met maart 2023 vijf thema’s die gericht zijn op de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Je vindt er informatie, we organiseren webinars over de thema’s, je kan reageren op dilemma’s, vragen stellen, met elkaar in gesprek gaan, ervaringen uitwisselen en gebruik maken van scholingsproducten.