1. Actueel
  2. Wist jij dit over kinderrechten in Nederland?

Wist jij dit over kinderrechten in Nederland?

Waterbedrijven schonden jarenlang kinderrechten door het water af te sluiten bij gezinnen die niet betaalden. De rechter heeft nu bepaald dat dat niet meer mag. Maar wat doen we bijvoorbeeld met kinderen die te weinig buiten spelen omdat er geen veilige speelplek is? Of kinderen die thuis of ergens anders niet veilig zijn? Hoe zit het eigenlijk met de kinderrechten in Nederland, en wat kun jij daarmee in je werk?

Ongeveer een derde van de wereldbevolking is kind. Kinderen zijn afhankelijk van hun ouders en verzorgers. Ze kunnen zichzelf nog niet goed verdedigen of beschermen en zijn daardoor kwetsbaarder voor mishandeling of uitbuiting. Nederland is een van de 196 landen die het VN-kinderrechtenverdrag hebben geratificeerd. Dat betekent dat de overheid ervoor moet zorgen dat de rechten van alle kinderen in Nederland worden nageleefd. Dit gebeurt door kinderrechten te beschermen via goede wetten en regels, maar ook door organisaties te ondersteunen die kinderen helpen hun rechten te realiseren.

Wat kunnen professionals hiermee in hun werk?

Als professional sta je waarschijnlijk niet dagelijks stil bij de rechten van kinderen. Toch zijn die rechten cruciaal. Kinderen hebben er recht op dat bij alle maatregelen die hen betreffen het belang van het kind voorop wordt gesteld. Daarnaast hebben kinderen het recht om hun mening te geven over zaken die hen aangaan. Die mening moet worden meegewogen bij besluiten over het kind.

Kinderrechtencollectief

Het Kinderrechtencollectief, waarvan Augeo Foundation kernlid is, heeft de missie om ervoor te zorgen dat de rechten van kinderen in Nederland gewaarborgd zijn. Daarom is er ook het jaarlijkse Kinderrechtendialoog, dit jaar op 22 april, waarbij kinderrechtenorganisaties, beleidsmedewerkers en jongerenorganisaties met elkaar in gesprek gaan over de naleving van de kinderrechten in Nederland. Daarnaast geeft het collectief voorlichting over kinderrechten. Om ervoor te zorgen dat kinderen krijgen waar ze recht op hebben, moet immers iedereen in Nederland, jong en oud, weten wat kinderrechten precies inhouden. Ook adviseren we de regering hoe kinderrechten in Nederland kunnen worden gewaarborgd en waar nog verbeteringen nodig zijn.