Het lijkt zo logisch. Om bij vermoedens van kindermishandeling ook de kinderen zelf te betrekken. Natuurlijk doe je dat. Toch blijkt dit in de praktijk makkelijker gezegd dan gedaan. Wat zeg je dan tegen het kind? Wanneer en hoe? Aan de hand van zes onderwerpen met steeds een korte, uitdagende oefening helpen we je op een leuke manier om kinderen nog meer te betrekken. En bovenal begrijp jij dan als geen ander waarom dat zo ontzettend belangrijk is.

Waarom is het zo belangrijk een kind centraal te zetten?

Eigenlijk is het heel simpel; zodra je weet dat het bij een kind thuis niet lekker gaat, dan onderneem je actie. Als je een kind betrekt en naar een kind luistert, weet je beter wat je moet doen. Het is trouwens ook vastgelegd in het kinderrechtenverdrag. Het belang van het kind zal altijd de eerste overweging moeten zijn bij beslissingen die een kind raken. Waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren, hoe je dat vastlegt in een meldcode en op welke manier je kinderen betrekt, staat in de handreiking ‘participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling’.

Leer kinderen betrekken bij de aanpak kindermishandeling

Als je je zorgen maakt om een kind, wil je het kind helpen. Je wilt het kind daar zo goed mogelijk bij betrekken. Toch vinden kinderen vaak dat er óver ze wordt gepraat, in plaats van mét ze. Hoe doe jij dat en waarom is dat zo belangrijk? De zes oefeningen en de informatie helpen je daarbij. Sterker nog, die gaan ervoor zorgen dat jij je werk nog beter kan doen! En… daar help jij het kind mee. Ga snel aan de slag!

TIP:
Het zijn misschien wat veel oefeningen om in één keer te doen. Plan voor jezelf een vast moment in (bijv.: 1x per week op maandagavond).