Zomerkansen

Fonds Zomerkansen helpt 4.000 kinderen in achterstandswijken

Vrienden en veerkracht voor kwetsbare kinderen en jongeren

Zomervakantie! Deze keer wel door coronamaatregelen beperkt. Gelukkig zijn er allerlei initiatieven die zich juist richten op kwetsbare kinderen en jongeren. Dankzij ‘Zomerkansen’ kunnen ze bijvoorbeeld toch allerlei leuke activiteiten doen in hun eigen wijk. Doel: positieve ervaringen en contacten opdoen, ontspannen en zo hun veerkracht versterken.

Dat dit soort initiatieven hard nodig is, blijkt ook uit het manifest van vijftien burgemeesters die aan de bel trekken over de maatschappelijke schade van de coronacrisis in achterstandswijken. Juist hier nemen de problemen hard toe. Augeo Foundation heeft twee projecten die hier nauw bij aansluiten.

Activiteiten in de wijk

Zomerkansen, een (tijdelijk) fonds van Augeo Foundation, richt zich op zo’n 4.000 kinderen in deze wijken. Hiervoor heeft Augeo dertig gemeenten benaderd met de mogelijkheid aanspraak te doen op dit fonds om een aanvulling op een bestaand zomeractiviteitenplan te realiseren. De wijk of gemeente kan zo extra activiteiten uitvoeren die bijdragen aan de veerkracht van de kinderen en jongeren en aan het opbouwen van een netwerk in de eigen wijk. De zomerperiode is immers alweer een periode zonder school, met minder structuur en soms met minder sociale contacten. De jongeren in de kwetsbare wijken worden zelf betrokken bij de plannen en uitvoering van de activiteiten. Naast plezier en ontspanning is het versterken van die veerkracht belangrijk. Mocht er een volgende lockdown komen, dan staan de kinderen daardoor steviger in hun schoenen.

Van dagje uit tot zwembadje

Een tweede initiatief is het vervolg op het Crisisfonds voor kwetsbare kinderen thuis. Kort na het uitbreken van de coronacrisis startte Augeo dit crisisfonds samen met Stichting Kinderpostzegels en Stichting Het Vergeten Kind. Hierdoor ontvingen 35.000 kinderen steun via professionals, die vouchers konden aanvragen voor spel- en leermaterialen. Dit crisisfonds richt zich vanaf 1 juli op het mogelijk maken van ontspannende ervaringen in de zomervakantie. Dat betekent voor zo’n 11.000 kinderen (vouchers voor) een dagje uit, buitenspeelgoed, georganiseerde zomerkampen en sponsoring van zomerprogrammering op AZC’s en in de opvang.

Lees ook:

Ook tijdens coronacrisis veel en ernstig geweld bij kwetsbare gezinnen

Wat is de impact van de coronacrisis op gezinnen waar huiselijk geweld speelt? Volgens ouders en kinderen is het geweld en de andere problemen nauwelijks veranderd. Echter, is dat wel gunstig?

Lees meer

Crisisfonds voor kwetsbare kinderen

Het crisisfonds is voor kinderen die thuis niet veilig zijn of het erg moeilijk hebben. Juist voor hen is het wegvallen van de structuur en veiligheid van school nog moeilijker.

Lees meer