1. Algemeen: Implementeren van de meldcode

Algemeen: Implementeren van de meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1-3 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Deze cursus is bedoeld voor managers en leidinggevenden die een meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling gaan implementeren in hun organisatie.

Wat komt aan de orde in de cursus?

De cursus start met een introductie over het thema huiselijk geweld. Je leert dat je als werkgever verantwoordelijk bent voor het opstellen en invoeren van een meldcode en dat je ervoor moet zorgen dat je personeel kan werken volgens de meldcode. Je leert hoe je een veilig werkklimaat creëert en hoe je de meldcode implementeert. Na de cursus beschik je over de ingrediënten voor een implementatieplan.

Toets: nee

In samenwerking met

Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Tijd: 1-3 uur