1. Algemeen: Voorlichting Wet Meldcode

Algemeen: Voorlichting Wet Meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1 uur
Kosten: € 20,- (excl. 21% BTW)
€ 24,20 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

In deze korte cursus leer je wat de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling inhoudt en hoe je volgens deze wet kunt handelen.

Wat leer je in de cursus?

  • Je leert wat huiselijk geweld is, hoe het kan ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.
  • Je leert voor wie de Wet meldcode bedoeld is en hoe je volgens deze wet kunt handelen.
  • Je doorloopt de vijf stappen van de meldcode aan de hand van een casus uit de praktijk. 
  • Je wordt je bewust van de rol die je hebt in het signaleren van kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling.

Wil je meer verdieping en oefenmateriaal? Volg dan ook de cursus Werken met een meldcode.

Toets: nee

Tijd: 1 uur