1. Algemene Voorwaarden Proeflidmaatschap

Algemene Voorwaarden Proeflidmaatschap

Hieronder vind je in het kort de voorwaarden terug van een proeflidmaatschap. De volledige Algemene voorwaarden zijn onder aan deze pagina te openen.

  1. Er kan maximaal 1 proeflidmaatschap per organisatie aangevraagd worden.

  2. Het Proeflidmaatschap heeft een looptijd van 2 maanden;

  3. Er kunnen maximaal 10 gebruikers toegang krijgen tot de scholing in het Proeflidmaatschap;

  4. De cursussen in het Proeflidmaatschap zijn toegespitst op de gekozen doelgroep;

  5. Het Proeflidmaatschap is bedoeld om een indruk te krijgen van het aanbod en de omgeving van Augeo academy. Dit betekent dat er geen rechten kunnen worden ontleend aan het volgen van de scholing binnen een Proeflidmaatschap. Gebruikers die binnen een Proeflidmaatschap scholing volgen komen dan ook niet in aanmerking voor accreditatiepunten.

  6. Gebruikers binnen het Proeflidmaatschap ontvangen ook het online Augeo magazine.

  7. Binnen een Proeflidmaatschap mogen uitsluitend Gebruikers toegevoegd worden die binnen de eigen organisatie, zoals opgegeven in het aanvraagformulier, werkzaam zijn.

  8. Indien de organisatie besluit om na de periode van het proeflidmaatschap (of zoveel eerder als gewenst) over te gaan tot aanschaf van een lidmaatschap bij Augeo academy, dan kan de organisatie ervoor kiezen om de gebruikers uit het proeflidmaatschap om te zetten naar het definitieve lidmaatschap. Zij kunnen dan alsnog accreditatiepunten voor afgeronde scholing toegekend krijgen.

  9. Het Proeflidmaatschap loopt automatisch af na twee maanden. Voor deze tijd zoekt Augeo contact met de organisatie over mogelijke afname van een lidmaatschap.

  10. Er mag op geen enkele wijze misbruik gemaakt worden van de Augeo Leermanagement omgeving alsmede van de daarin aangeboden e-learning.
Voor de volledige Algemene voorwaarden behorend bij een Proeflidmaatschap kun je hier kijken.