1. Ambulancediensten: Werken met een meldcode

Ambulancediensten: Werken met een meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1.5 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Ambulance Oost, AmbulanceZorg Limburg-Noord, Ambulancezorg Zuid-Limburg, RAV Hollands Midden, RAV Brabant Midden-West-Noord, RAV Brabant-Zuidoost, UMCG AmbulanceZorg, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

Als ambulancemedewerker kom je in aanraking met veel verschillende mensen. Ook met slachtoffers, plegers en getuigen van kindermishandeling of huiselijk geweld. Geweld beschadigt slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. In jouw werk heb je een unieke kans om  te signaleren dat kinderen, volwassenen of ouderen thuis mishandeld, verwaarloosd of misbruikt worden. Deze cursus is bedoeld voor verpleegkundigen die werken bij een ambulancedienst. De cursus is ook geschikt voor ambulancechauffeurs.

Wat komt aan de orde in de cursus?

  • Je leert welke vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld er zijn.

  • Je leert hoe kindermishandeling en huiselijk geweld kunnen ontstaan en wat de gevolgen ervan kunnen zijn.

  • Je leert welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld. 

  • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling.

  • Je leert wat de kindcheck is en wanneer je die moet doen.

  • Je oefent je vaardigheden aan de hand van realistische videofragmenten.

In samenwerking met

Ambulance Oost, AmbulanceZorg Limburg-Noord, Ambulancezorg Zuid-Limburg, RAV Hollands Midden, RAV Brabant Midden-West-Noord, RAV Brabant-Zuidoost, UMCG AmbulanceZorg, en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Toets: ja

Tijd: 1,5 uur

Accreditatie

  • Register Zorgprofessionals (V&VN): 2 punten