1. Artsen Herhaalcursus werken met de meldcode

Artsen: Herhaalcursus werken met de meldcode

Ontwikkeld voor: Medisch specialisten
Tijd: 20 min
Kosten: gratis
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Als specialist past u de stappen van de meldcode niet dagelijks toe. Toch is het belangrijk deze kennis te herhalen, zodat u weet hoe te handelen wanneer u zich zorgen maakt om een kind of volwassene. In deze herhaalcursus wordt uw kennis over de stappen van de meldcode weer opgefrist. Aan de hand van een paar voorbeelden en dilemma’s uit de praktijk wordt het praktisch gemaakt. Ook kunt u de gespreksvoering met ouders oefenen aan de hand van filmpjes: hoe u zorgen met ouders kunt delen, hoe u omgaat met oplopende emoties en hoe u vertelt dat u gaat melden.

Tijd: 20 minuten

Leerdoelen

In deze cursus frist u uw kennis op over de meldcode: het doel, de signalen en de inhoud van de stappen. 
U reflecteert op belemmeringen die andere professionals in de praktijk tegenkomen en aan de hand van vragen en dilemma’s uit de praktijk past u deze kennis toe in praktijksituaties. 
U verdiept uw vaardigheden in gespreksvoering met ouders. Geïllustreerd door korte filmpjes leert u hoe u uw zorgen onder woorden kan brengen en daarin goed kan reageren op de emoties van de ouder. Tot slot oefent u het benoemen naar ouders dat u gaat melden bij Veilig Thuis.