Kindermishandeling en huiselijk geweld zijn voor de meeste docenten geen alledaagse onderwerpen. In deze e-learning delen docenten uit het beroepsonderwijs hun ervaringen met het lesgeven over kindermishandeling en huiselijk geweld.

Hoe geef je les over dit moeilijke onderwerp?

Gratis, start meteen. Geen inloggegevens nodig!

Heb je zelf nog geen of weinig ervaring met het lesgeven over huiselijk geweld? Bereid je dan voor op de lessen met onze gratis e-learning met praktische tips van ervaren collega's. Je krijgt veel praktische tips, bijvoorbeeld over het omgaan met emotionele reacties of het reageren op eigen ervaringen van studenten. ✔ Een veilige sfeer creëren
✔ Omgaan met emotionele reacties en diversiteit
✔ Omgaan met actueel geweld

Huiselijk geweld is een complex thema, dat niemand onberoerd laat. Het is belangrijk dat je je daar als docent van bewust bent. Studenten kunnen zelf slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Of zij kunnen zich er juist niets bij voorstellen dat zoiets gebeurt. Het kan emotionele reacties teweeg brengen in de groep, of weerstand. Wellicht roept het thema ook emoties bij jou zelf op. Een goede voorbereiding van de lessen over geweld in afhankelijkheidsrelaties kan helpen om met deze reacties om te gaan, en het leereffect te bereiken dat je voor ogen hebt. Start de cursus

Help mij met mijn keuze

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op