Of je nu werkt in een categoraal ziekenhuis, zelfstandig behandelcentrum of een privékliniek; je komt in contact met veel verschillende mensen; met patiënten en hun partners, ouders, kinderen en andere familieleden. Soms merk je dat er spanningen zijn tussen partners of in een gezin. Je kunt zelfs het vermoeden krijgen dat iemand thuis niet veilig is. Het is heel belangrijk om dan iets te doen.

Hoe helpt Augeo professionals in categorale instellingen en privéklinieken?

Hoe meer kennis je hebt over kindermishandeling en huiselijk geweld hoe beter je signalen herkent en weet wat je kan doen voor een kind. Voor de diverse functies en disciplines binnen de categorale instellingen en klinieken hebben we online cursusaanbod. Bijvoorbeeld ‘Werken met een meldcode’ speciaal voor artsen, ‘Ouderenmishandeling’ en ‘Communiceren over geweld’.

Vasthouden én toepassen van kennis

Maar om jou echt te kunnen helpen bij je steun aan gezinnen waar het niet veilig is, is er meer nodig dan online scholing. Je moet je kennis bijhouden en toepassen, anders zakt het weg. Gelukkig kan dat op efficiënte en leuke manieren! Zo is er bijvoorbeeld de app, speciaal voor de (jeugd)zorg, waarbij je iedere dag een tip, weetje of video krijgt. Het gratis online Augeo Magazine biedt achtergrondverhalen en inspirerende interviews.  

Dit kan jou of je organisatie ook verder helpen

Augeo doet meer om jou of je branche te helpen. We initieerden bijvoorbeeld het grootschalige onderzoek waarbij zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen anderhalf jaar lang gevolgd werden na een melding bij Veilig Thuis. Hierbij ontwikkelden wij o.a. het magazine Gezinsprofielen. Dit is een hulpmiddel om geweldspatronen binnen gezinnen te herkennen. Verder werken we mee aan de campagne De Gezonde Generatie van de Samenwerkende Gezondheidsfondsen. Hierbij zet Augeo vooral in op het steunen van ouders en het voorkomen van ingrijpende jeugdervaringen.

Veelgestelde vragen

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.