Alle ouders willen het goede doen voor hun kinderen. Dat is niet makkelijk en gaat niet altijd vanzelf. Zeker als ouders of kinderen problemen hebben, kunnen ouders steun uit hun omgeving gebruiken bij de opvoeding van hun kinderen. Als jij als professional ouders bijstaat in het opvoeden van hun kind, is een respectvolle, positieve en belangstellende benadering van hun ouderschap heel belangrijk.

Ouderschap is voor altijd

Ouderschap is meer dan het opvoeden van kinderen. Ouderschap is een onvoorwaardelijke en tijdloze verbintenis van een volwassene met zijn of haar kinderen. Het is een belangrijk deel van de identiteit, een manier van bestaan. Dat maakt ouderschap ook kwetsbaar: als het opvoeden van kinderen niet vanzelf gaat, kunnen ouders dat voelen als falen.

Opvoeden is niet altijd makkelijk

Het opvoeden van kinderen is een hele klus. Het vraagt nogal wat van ouders om kinderen een veilige en warme basis te geven om gezond op te groeien. Ouders zijn primair verantwoordelijk voor de zorg, opvoeding en begeleiding van hun kinderen. Ook al willen alle ouders het beste doen voor hun kinderen, dat is niet altijd makkelijk en lukt sommige ouders niet alleen.

‘It takes a village to raise a child’

Zeker bij stress, tegenslag of overbelasting kan de opvoeding van hun kinderen meer van ouders vragen dan zij aan kunnen. Dan helpt het als ouders zich realiseren dat zij hun kinderen niet alleen hoeven op te voeden. Dat zij hulp en ondersteuning van hun informele netwerk en professionals kunnen krijgen. Het spreekwoord is niet voor niets: it takes a village to raise a child.

Ouders ondersteunen

Het is voor veel ouders niet vanzelfsprekend om hulp te vragen bij de opvoeding. Sommigen zijn bang om veroordeeld te worden of schamen zich dat het niet lukt. Ook zijn er ouders die zich onvoldoende realiseren dat zij hulp nodig hebben bij het veilig en gezond helpen opgroeien van hun kinderen. Daarom is het belangrijk dat jij als professional ‘oudersensitief’ handelt. Dat betekent dat je oog hebt voor de pijn dat zij niet de ouders kunnen zijn die zij willen zijn, dat je hen respectvol, positief en belangstellend bejegent en ondersteunt bij de problemen die ze in de opvoeding van hun kinderen ervaren.

Samenwerken met ouders

Als je het kind op de eerste plaats zet, kies je niet tegen de ouder. Want het belang van het kind en het belang van de ouder lopen parallel. Als je zorg hebt voor de veiligheid van een kind is dat ook in het belang van ouders. Want juist zij willen dat het hun kind goed gaat. Zo werk je samen met ouders.

Ouderbijeenkomsten: Steun voor je kind

Augeo heeft het initiatief genomen om samen met het Landelijk Contactpunt Ouderbijeenkomsten (LCO) de succesvolle formule van bijeenkomsten met ouders rondom (complexe) echtscheidingen en huiselijk geweld door te ontwikkelen. Ouders worden meegenomen in de effecten van geweld op hun kinderen. Een voorbeeld hiervan zijn bijeenkomsten in twee pilot regio’s, Hart van Brabant en 's-Hertogenbosch.. Ze worden ondersteund door Janivo en Augeo.

De gezonde generatie: voorkomen van Adverse Childhood Experiences

Bijna de helft van alle kinderen in groep 7/8 heeft al één of meer ACE’s meegemaakt. Daarmee bedoelen we ingrijpende jeugdervaringen zoals mishandeling, verwaarlozing of een echtscheiding. De gevolgen daarvan kunnen ernstig en langdurig zijn, soms tot ver in hun volwassen leven.

Samenwerkende Gezondheidsfondsen (SGF) en het fondscollectief Preventie ACEs hebben een meerjarig preventieprogramma ontwikkeld dat erop gericht is om ingrijpende traumatische ervaringen bij kinderen te voorkomen. Het is onderdeel van 'De Gezonde Generatie'.

Lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding

In samenwerking met de Hogeschool Leiden heeft Augeo het lectoraat Ouderschap en Ouderbegeleiding opgericht. Hierin wordt aandacht besteed aan onderzoek naar de betekenis van ouderschap voor ouders. Het lectoraat zorgt er ondere andere voor dat studenten die later met ouders gaan werken, beter weten wat ouderschap inhoudt en op welke manier zij ouders kunnen ondersteunen. Dit doen zij onder andere door bestaande kennis toegankelijk te maken en te verspreiden.

Over ouderschap

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.