1. Lesmateriaal beroepsonderwijs
  2. Gratis e-learning

Docenten vertellen over hun ervaringen met het lesgeven over huiselijk geweld

Heb je zelf nog geen of weinig ervaring met het lesgeven over huiselijk geweld? Bereid je dan voor op de lessen met onze gratis e-learning met praktische tips van ervaren collega's. 

Huiselijk geweld is een complex thema, dat niemand onberoerd laat. Het is belangrijk dat je je daar als docent van bewust bent. Studenten kunnen zelf slachtoffer of getuige zijn geweest van huiselijk geweld. Of zij kunnen zich er juist niets bij voorstellen dat zoiets gebeurt. Het kan emotionele reacties teweeg brengen in de groep, of weerstand. Wellicht roept het thema ook emoties bij jou zelf op. Een goede voorbereiding van de lessen over geweld in afhankelijkheidsrelaties kan helpen om met deze reacties om te gaan, en het leereffect te bereiken dat je voor ogen hebt.

In deze e-learning delen docenten uit MBO en HBO hun ervaringen met het lesgeven over huiselijk geweld. Je krijgt veel praktische tips, bijvoorbeeld over het omgaan met diversiteit in de klas, het omgaan met emotionele reacties of het reageren op eigen ervaringen van studenten.