1. WO Geneeskunde: leren Signaleren

WO Geneeskunde: leren Signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’.
Tijd: 3 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Artsen (in opleiding) zien of horen in hun werk soms dingen die hen bezorgd maken over de veiligheid of het welzijn van kinderen, hun ouders, volwassenen en/of ouderen. In deze e-learning leren artsen in opleiding wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld en kindermishandeling
  • Ontstaan (risicofactoren) en gevolgen
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Onderbouwen van vermoedens middels screeningsvragen
  • Uitvoeren van een top-teenonderzoek
  • Letselfotografie
  • Dossiervoering
  • Taken en verantwoordelijkheden van de arts volgens de wet Meldcode en KNMG-meldcode.

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Tijd: 3 uur