1. hbo hss: Leren signaleren

hbo hss: Leren signaleren

Ontwikkeld voor: Dit scholingsonderdeel is ontwikkeld voor studenten in het beroepsonderwijs, en maakt onderdeel uit van het leerprogramma ‘Leren signaleren’.
Tijd: 2.5 uur
Kosten: € 7,50 (excl. 21% BTW)
€ 9,08 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Studenten Social Work, Culturele en Maatschappelijk Vorming, Maatschappelijk Werk en Dienstverlening, Sociaal Pedagogische Hulpverlening en Pedagogiek zullen in hun toekomstige werk soms zorgen hebben over de veiligheid of het welzijn van hun cliënten.. In deze e-learning leren zij wat ze dan kunnen doen.

Wat komt aan de orde?

  • Wat is huiselijk geweld?
  • Vormen van huiselijk geweld
  • Oorzaken en gevolgen van huiselijk geweld
  • Signalen van kindermishandeling en huiselijk geweld
  • Taken en verantwoordelijkheden van een verpleegkundige volgens de wet Meldcode
  • Oefenen met onder andere dossiervoering en het bespreken van signalen

Na afronding van de e-learning maken studenten een toets, waarna ze een 'Bewijs van deelname' ontvangen. 

In opdracht van

De ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)

Ontwikkeld in samenwerking met

Hogeschool Leiden, Hogeschool Utrecht, Windesheim

Tijd: 2.5 uur