Overzicht

Gespreksoefeningen voor onderwijs en kinderopvang

In deze online gespreksoefeningen oefen je de communicatietechnieken die je helpen bij signalen of vermoedens van onveilige gezinssituaties.
Diversen

2.5 uur

€ 10,- Bestellen

Omschrijving scholingsonderdeel

Signalen of vermoedens van onveilige gezinssituaties bespreken met het kind of met de ouders vinden veel professionals lastig. In deze online gespreksoefeningen oefen je de communicatietechnieken die daar houvast bij bieden: Actief Luisteren, Emotieregulatie, en Luisteren Samenvatten en Doorvragen (LSD). De gespreksoefening bestaat steeds uit twee onderdelen: je oefent eerst met een gesprek aan de hand van een videocasus, daarna doe je verdiepingsoefeningen met de betreffende gesprekstechniek.

Hieronder vind je een overzicht van de gespreksoefeningen en voor welke sectoren en professionals deze geschikt zijn.

 1. Gespreksoefening met kind: Anouar

  Vooral geschikt voor onderwijs (leerkrachten PO, docenten VO) en kinderopvang (pedagogisch medewerkers)

  Dit is een gesprek met Anouar, een jongen van 12. Je roept hem bij je omdat Anouar uit boosheid een ander kind is aangevlogen. Je wilt hem graag goed begrijpen. Actief luisteren kan je daarbij helpen; dat is een houding waardoor je laat merken dat je echt aandacht hebt en luistert zonder zelf in te vullen of te snel zelf met oplossingen te komen. Je oefent je hierbij ook in het gebruik maken van samenvattingen, het stellen van open en gesloten vragen en het geven van duidelijkheid.

   

 2. Gespreksoefening met moeder Shanna

  Vooral geschikt voor primair onderwijs (leerkrachten, intern begeleiders) en kinderopvang (pedagogisch medewerkers)

  Dit is een gesprek met Shanna, die net is bevallen van haar derde kind. Je maakt je zorgen over het gedrag van haar zoon van vier en wil dit met haar bespreken. Je oefent vaardigheden in het  actief naar ouders luisteren en daarbij oog te hebben voor de verbale en non-verbale communicatie. Waarom helpt een goede samenvatting en hoe doe je dat? Ook leer je wanneer het stellen van open of gesloten vragen effectief is in een gesprek.

   

 3. Gespreksoefening met moeder: mevrouw Gadema

  Vooral geschikt voor voortgezet onderwijs (docenten, mentoren, zorgcoördinatoren), primair onderwijs (leerkrachten en intern begeleiders) en kinderopvang (leidinggevenden/aandachtsfuntionarissen)

  Dit is een gesprek met mevrouw Gadema die psychische problemen heeft. Je maakt je zorgen over haar dochter en bespreekt deze zorgen met haar. In dergelijke gesprekken kunnen de emoties hoog oplopen en dat kan spannend zijn voor jou als professional. Een aantal gesprekstechnieken kan dan helpen om aandacht aan de emoties te geven zodat deze wat kunnen zakken en je weer verder kan praten over de inhoud. Ook oefen je met doorvragen.

Leerdoelen

 1. Je leert Actief luisteren;
  • laten merken dat je echt aandacht hebt en luistert.
  • niet zelf invullen of te snel zelf met oplossingen te komen.
  • verbale en de non-verbale communicatie.
  • aandacht geven aan de inhoud van het gesprek en aan de emoties.
 2. Je leert gesprekstechnieken om emoties te reguleren;
  • De interne dialoog benoemen en bespreken
  • Reflecteren
  • De expertise van de ouder/mantelzorger erkennen
  • Handelen als professional
  • Een aanbod doen: help mij om uw kind / partner/ ouder te helpen
 3. Je leert Luisteren Samenvatten en Doorvragen (LSD);
  • Luisteren: verbale en non-verbale communicatie.
  • Samenvatten: inhoud en emotie.
  • Doorvragen: open en gesloten vragen.

Dit scholingsonderdeel is geschikt voor

Primair onderwijs, Voortgezet onderwijs, Kinderopvang, (Gezins)begeleider/(opvoed)ondersteuner, Gemeenten, Integraal Kindcentrum, Gastouderopvang, Sociaal Domein

Kosten

Kosten training € 10,-
BTW (21%) € 2,10
Totaal (incl. BTW) € 12,10

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Verder winkelen Afrekenen

Houd mij op de hoogte

U wordt op de hoogte gehouden over de cursus ""