1. GGZ en verslavingszorg: Kindcheck

GGZ en verslavingszorg: Kindcheck

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1 uur
Kosten: € 25,- (excl. 21% BTW)
€ 30,25 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

De kindcheck is een onderdeel van de Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. De kindcheck doe je bij volwassen cliënten als je vermoedt dat hun situatie schadelijk kan zijn voor minderjarige kinderen. Je checkt of je cliënt of patiënt kinderen heeft en of die wel veilig zijn. Je doet dat bijvoorbeeld als er sprake is van ernstige depressieve klachten, verslavingsproblemen of partnergeweld. De kindcheck gaat dus over ‘oudersignalen’: ook als je het kind niet ziet of niets aan het kind ziet, kun je je afvragen of een kind veilig is bij zijn ouders. 

Als professional in de GGZ of verslavingszorg ben je in de unieke positie om dergelijke signalen op te vangen en vervolgens met je cliënt in gesprek te gaan over zijn of haar kinderen. Op deze manier kan de kindcheck helpen ernstige schade bij kinderen te voorkomen.

Tijd: 1 uur

Leerdoelen

  • Je leert wat de kindcheck is.
  • Je leert wanneer je een kindcheck uitvoert.
  • Je leert welke stappen je moet nemen als je zorgen hebt over de situatie van een kind.
  • Je wordt je ervan bewust dat bepaalde situaties van ouders schadelijk kunnen zijn voor de ontwikkeling van kinderen.
  • Je leert oudersignalen herkennen.
  • Je leert hoe je het beste kunt vragen of iemand minderjarige kinderen heeft.
  • Je leert hoe je zaken vastlegt in het dossier.
  • Naast deze cursus voor professionals in de GGZ en verslavingszorg is er ook een korte, algemene cursus over de kindcheck.
Toets: ja

Accreditatie

  • Accreditatie Bureau Algemene Nascholing ABAN - cluster 1-3: 0,5 punt
  • Registerplein: 1 punt