Onderzoek jeugdzorginstelling

Een derde van de jongeren voelt zich nog onvoldoende veilig bij de groepsleiding in de jeugdzorginstelling waar zij wonen. Dit blijkt uit onderzoek van de Jongerentaskforce (JTF) aanpak kindermishandeling, een initiatief van de Augeo Foundation, naar de veiligheidsbeleving onder 196 jongeren in 15 jeugdzorginstellingen. Het rapport werd op 2 juni overhandigd aan Ans van de Maat van Jeugdzorg Nederland, woordvoerder aanpak seksueel misbruik.

jongeren augeo onderzoek jeugdinstelling

PRATEN OVER SEKSUALITEIT, ONLINE PESTEN EN TOEZICHT BELANGRIJKE AANDACHTSPUNTEN
Uit het onderzoek van de jongerentaskforce wordt zichtbaar dat jeugdzorginstellingen werk maken van de veiligheid van jongeren. Zo geven jongeren overall hun instelling gemiddeld een 7,7 als cijfer.  De uitkomsten van het onderzoek laten echter ook een aantal belangrijke aandachtspunten zien voor jeugdzorginstellingen. Zeven op de tien jongeren geven aan dat er niet of nauwelijks over seksualiteit wordt gepraat. 78% van de ondervraagden stelt daarnaast dat de groepsleiding het niet of onvoldoende doorheeft als jongeren online seksueel worden lastig gevallen of gepest. Bovendien, als jongeren iets vervelends meemaken dan nemen ze het vaakst een vriend of vriendin in vertrouwen. Tenslotte geeft meer dan een derde van de jongeren aan dat er meer groepsleiding moet zijn om beter toezicht te houden en tijdig te kunnen ingrijpen, bijvoorbeeld bij pestgedrag. Dit alles betekent dat blijkbaar niet alle maatregelen uit ‘het kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg’ van Commissie Rouvoet zijn ingevoerd, een commissie die is ingesteld door jeugdzorgorganisaties om verbeteringen te realiseren.

Echte jongerenparticipatie helpt

Omdat de stem van jongeren bij de commissie Samson niet is meegenomen is de JTF juist deze keer wel jongeren zelf gaan bevragen over hun veiligheidsbeleving. Naima Dhawtal, lid van de Jongerentaskforce: ‘Het belang van jongerenparticipatie in de jeugdzorg is groot. Uit ons onderzoek blijkt dat jongeren elkaar onderling veel toevertrouwen. Het is daarom ontzettend belangrijk voor ouderen en professionals in de jeugdzorg om mét en niet alleen over jongeren te praten. Bovendien blijkt uit ons onderzoek dat jongeren heel graag hun eigen deskundigheid en ervaring in willen zetten zodat kennis en vaardigheden over seksualiteit en online pesten in jeugdinstellingen verbeterd kan worden. Betrek jongeren dus actief bij belangrijke beslissingen, want jongeren vormen de sleutel naar jongeren zelf.

IK WIL CONTACT MET DE JONGERENTASKFORCE

Contact opnemen
jongeren augeo contact