Onderzoek scholieren

De Jongerentaskforce aanpak van geweld tegen kinderen liet de Nationale Jeugdraad (NJR) een onderzoek doen onder jongeren. Zij deden een grote en representatieve steekproef onder de Nederlandse jeugd. Vraag: hoe moeten we kindermishandeling bestrijden en welke rol willen jongeren daarin zelf spelen? We zetten de belangrijkste conclusies op een rij:

jongeren augeo onderzoek scholieren

Over jongeren zelf

  • 40% van de ondervraagden weet niet waar  ze hulp kunnen vragen  als ze mishandeld zouden worden.
  • Jongeren vinden voorlichting het belangrijkst bij de bestrijding van kindermishandeling: voorlichting over wat ze kunnen doen als ze zelf mishandeld worden, maar ook over wat ze kunnen doen als ze zorgen hebben over iemand in hun omgeving.
  • willen die voorlichting graag krijgen via themalessen op school. Games, televisiespots, websites en social media scoren opvallend laag als middel voor voorlichting.
  • 19% van de jongeren kan zich herinneren dat er op school aandacht is besteed aan kindermishandeling.


Ook ouders moeten worden geholpen

  • Ruim zeven van de tien jongeren denken dat een ouder die zijn kind mishandelt, nog wel kan leren een goede vader of moeder te zijn.
  • Een meerderheid van de jongeren vindt dan ook dat ouders die mishandelen vooral hulp moeten krijgen, in plaats van gestraft worden.
  • Opvallend is dat meer dan 60% van de jongeren vindt dat anderen zich best mogen bemoeien met de opvoeding die ouders hun kinderen geven.

IK WIL CONTACT MET DE JONGERENTASKFORCE

Contact opnemen
jongeren augeo contact