Je voert de kindcheck uit als problemen van je volwassen cliënt de gezondheid, het welzijn of de veiligheid van minderjarige kinderen ernstig kunnen bedreigen.

Ouderkenmerken

Ouderkenmerken zijn de belangrijkste voorspellers (voor het ontstaan) van kindermishandeling. Zo blijkt dat 82 procent van de ouders die hun kind hebben mishandeld, zelf een traumatische voorgeschiedenis of jeugd heeft; 21 procent van hen is in behandeling geweest bij een psychiater. Ook is de kans op kindermishandeling groter als ouders voortdurend in conflict zijn met elkaar of psychische en verslavingsproblemen hebben.

Omdat bepaalde kenmerken van ouders tot meer risico op kindermishandeling leiden, breidde de overheid de Wet Verplichte meldcode in 2013 uit met de kindcheck. Dit gebeurde onder meer vanwege de goede resultaten die Medisch Centrum Haaglanden en Veilig Thuis Haaglanden boekten met hun ouderprotocol. Onderzoek wees namelijk uit dat de vermoedens op kindermishandeling, geuit door professionals op basis van oudersignalen, in 90 procent van de gevallen door Veilig Thuis werden bevestigd.

Zie ook: Augeo Magazine; De kindcheck -  Feiten en cijfers

Bij wie gebruik je de kindcheck?

De kindcheck pas je toe bij volwassenen en adolescenten die:

✔ hevige en/of acute psychische problemen hebben, zoals een ernstige depressie of manie, psychose of dissociatie;
✔ leiden aan ernstige en/of acute suïcidale gedachten en/of gedrag;
✔ structureel agressief gedrag vertonen;
✔ (vermoedelijk) slachtoffer zijn van huiselijk geweld;
✔ ernstig verslaafd zijn aan alcohol, drugs of andere middelen;
✔ in een crisissituatie verkeren, zoals problematische schulden of (dreigende) huisuitzetting;
✔ ernstige chronische lichamelijke problemen hebben;
✔ verstandelijk beperkt zijn;
✔ vrezen voor eergeweld;
✔ extreem onhygiënisch, onveilig of zeer slecht gehuisvest zijn.

Let op:
als een ouder problemen heeft, betekent dit niet dat hij of zij een kind niet goed kan opvoeden. Een depressieve moeder kan bijvoorbeeld geregeld hebben dat er een vaste oppas is voor de kinderen.