De eerste stap is signalen in kaart brengen, zoals de meldcode voorschrijft. In dit geval: oudersignalen die mogelijk een risico vormen voor minderjarige kinderen.

Als de cliënt eerlijk antwoord geeft op jouw vragen en zich bewust is van de reële risico’s voor de kinderen, neem je de volgende stappen:

✔ Ga na of de cliënt jouw zorgen over de kinderen overtuigend heeft weggenomen.
✔ Bij twijfel vraag je een collega of Veilig Thuis om mee te denken. Zet eventueel professionele hulp in of ondersteuning uit het netwerk van de cliënt.
✔ Blijven je zorgen bestaan, leg je cliënt dan uit dat je Veilig Thuis inschakelt voor een onderzoek naar de situatie van de kinderen. Vertel dat het gezin mogelijk (extra) hulp krijgt.

Ontwijkt je cliënt je vragen, krijg je onvoldoende of onjuiste informatie of is je cliënt zich niet bewust van de risico’s voor de kinderen, handel dan als volgt:

✔ Ga na of er hulpverleners bij het gezin betrokken zijn die de situatie van de kinderen kunnen helpen beoordelen.
✔ Is dat niet het geval, leg je cliënt dan uit dat je de meldcode gaat volgen en Veilig Thuis om advies gaat vragen. Vertel dat dit kan leiden tot een onderzoek naar de situatie van de kinderen en zo nodig tot (extra) hulp.

Let op: de kindcheck leidt er dus niet altijd toe dat je alle vijf de stappen van de meldcode doorloopt. Zoek in de meldcode van jouw organisatie op wat jouw taken en verantwoordelijkheden precies zijn.

> Lees ook Augeo Magazine: Zo voer je de Kindcheck uit.

Lees verder:

Online Kindcheck Cursus

Bekijk de kindcheck cursussen

Ouders met problemen

Om welke ouders gaat het?

Vragen en publicaties van de kindcheck

Lees meer

Kindcheck bij kort contact

Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je meer weten over de online cursussen? Neem contact met ons op