Lichamelijke mishandeling: alle vormen van lichamelijk geweld, zoals schoppen en slaan.

Emotionele of geestelijke mishandeling: een volwassene scheldt het kind vaak uit, doet afwijzend en vijandig tegen het kind of maakt het opzettelijk bang.

Lichamelijke verwaarlozing: het kind krijgt niet de zorg die het nodig heeft.

Emotionele of geestelijke verwaarlozing: het kind krijgt te weinig positieve aandacht. De ouders of verzorgers negeren de behoefte van het kind aan liefde, warmte en geborgenheid. Dat is bijvoorbeeld zo wanneer een kind getuige is van geweld tussen ouders.

Seksueel misbruik
: de volwassene raakt het kind op een seksuele manier aan.

Meer over kindermishandeling

Wat is kindermishandeling

Kindermishandeling vindt meestal binnen de huiselijke kring plaats. Lees meer

Kindermishandeling signaleren en aanpakken

Kindermishandeling leren signaleren

Lees over de cursussen van Augeo. Doe mee

gratis online cursus vrijwilligers

'Herken Kindermishandeling'

Gratis voor vrijwilligers. Herken en signaleer kindermishandeling. Doe de cursus voor vrijwilligers. GRATIS Doe de cursus

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt jou als professional zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je vermoedt dat een kind thuis in de knel zit. Lees meer

Andere websites over kindermishandeling

Veilig Thuis

Voor een veilig thuis

Website van de Rijksoverheid die hoort bij de campagne tegen Kindermishandeling. Je leest wat kindermishandeling is, hoe je signalen van kindermishandeling kunt herkennen en wat je vervolgens kunt doen. Voor een veilig thuis.nl

Nederlands Jeugdinstituut

Nederlands Jeugd Instituut

Uitgebreide informatie over kindermishandeling, over de preventie van kindermishandeling en over hulpverlening bij kindermishandeling. Nederlands Jeugd Instituut

De Kinderombudsman

Kinderombudsman

De Kinderombudsman gaat over de rechten van kinderen in Nederland. De informatie is afgestemd op: kinderen jonger dan 12 jaar, kinderen tussen 12 en 18 jaar en volwassenen. Kinderombudsman

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over cursus of wil je iets anders weten? Neem nu contact met ons op