1. Kinderopvang en primair onderwijs: Grensoverschrijdend gedrag door een collega

Kinderopvang en primair onderwijs: Grensoverschrijdend gedrag door een collega

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1,5 uur
Kosten: € 15,- (excl. 21% BTW)
€ 18,15 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

De cursus Grensoverschrijdend gedrag door een collega is primair bedoeld voor medewerkers uit de kinderopvang en het basisonderwijs, maar is ook geschikt voor andere beroepskrachten die werken met kinderen tussen 0 en 12 jaar.

Wat leer je in de cursus?

  • Je leert wat grensoverschrijdend gedrag is en welke vormen van grensoverschrijdend gedrag er zijn.
  • Je leert welke stappen je moet ondernemen als je signaleert dat een collega 'over de grens' gaat.
  • Je oefent met het bespreken van (vermoedens van) grensoverschrijdend gedrag met een collega en met een bezorgde ouder. Ook de rol van de leidinggevende komt aan de orde.

De Brancheorganisatie Kinderopvang heeft in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling ook beschreven wat je moet doen bij kindermishandeling door een beroepskracht. De cursus sluit aan bij deze uitbreiding op de meldcode.

De cursus gaat niet uitgebreid in op de signalen die kinderen kunnen uitzenden en de gevolgen die kindermishandeling op de ontwikkeling van kinderen kan hebben. Dergelijke kennis wordt bekend verondersteld.

In deze editie van Tijdschrift over kindermishandeling en huiselijk geweld kun je onder andere een artikel terugvinden met 10 punten over grensoverschrijdend gedrag. 

Toets: nee

Tijd: 1,5 uur