Overzicht

Kinderopvang trainersmaterialen: oefenen met de meldcode in je team

Deze digitale handreiking heeft als doel om samen te (blijven) leren in een team te bevorderen. De handreiking biedt 23 werkvormen om met het hele team aan de slag te gaan met bewustwording van de eigen rol en het oefenen van signalerings- en gespreksvaardigheden.
Gastouderopvang
Kinderopvang

afhankelijk van de gekozen werkvorm

€ 175,- Bestellen

Omschrijving scholingsonderdeel

Pedagogisch medewerkers hebben in de online cursus 'Werken met een meldcode' geleerd de stappen van de meldcode te volgen wanneer zij zich zorgen maken om een kind. In de praktijk is er echter weinig gelegenheid om ervaring op te doen of weinig tijd om te oefenen. Hierdoor kunnen belemmeringen en onzekerheid een rol spelen om ook daadwerkelijk in actie te komen bij een vermoeden. Wat als je het verkeerd ziet, als het kind overstuur raakt of als ouders boos worden? Eigen normen spelen daarbij onbewust ook een rol. Daarnaast zal een pedagogisch medewerker nooit alleen handelen, maar altijd in samenspraak met collega’s en andere betrokkenen in de organisatie. Na het volgen van de cursus is het daarom belangrijk, om ook binnen de organisatie met elkaar in gesprek te gaan en te blijven over dit thema: wat verstaat een ieder onder kindermishandeling, hoe passen we als organisatie de meldcode toe, welke beroepshouding hoort daarbij? Dit helpt om scherp te blijven op signalen, en elkaar ook scherp te houden.

Deze digitale handreiking heeft als doel om het samen (blijven) leren in het team te bevorderen. De handreiking biedt 23 werkvormen met materialen om met het hele team in gesprek te gaan over dit thema, bewust te worden van de eigen overtuigingen en verantwoordelijkheden, en de verschillende vaardigheden te oefenen, zoals het signaleren, het voeren van gesprekken en het steunen van kinderen. De werkvormen zijn gerangschikt op leerdoelen en variëren in zowel inhoud, niveau, vorm als duur.  Zo kan snel een passende werkvorm voor een bijeenkomst gekozen worden. De instructies en het materiaal voor de gekozen werkvorm zijn vervolgens eenvoudig uit te printen.

Het trainersmateriaal is na aanschaf 1 jaar online te gebruiken. Heb je een lidmaatschap bij Augeo? Dan blijft het trainersmateriaal beschikbaar zolang het lidmaatschap actief is.

Leerdoelen

 1. Bewustwording en houding
  Bewustzijn van eigen normen en waarden
  Bewustzijn van eigen belemmerende gedachten
  Verantwoordelijk voelen (voor signaleren en aan de bel trekken)
 2. Signaleringsvaardigheden
  Opvallend gedrag herkennen
  Concretiseren van waarnemingen en scheiden waarnemingen en mening/ interpretatie/conclusie
 3. Gespreksvaardigheden ouders
  Bespreken met ouders wat je is opgevallen 
  Reageren op emoties van ouder 
  Gesprek voeren met ouders over je zorgen zonder te beschuldigen
 4. Gespreksvaardigheden kind en ouders
  Bespreken met kind wat je is opgevallen
  Reageren als een kind je iets vertelt over thuis
 5. Veerkrachtversterkende vaardigheden 
  Wat is veerkracht
  Veerkracht van een kind versterken

Ontwikkeld voor

Locatiemanagers, pedagogisch coaches en aandachtsfunctionarissen binnen de Kinderopvang
KDV, BSO en Gastouderbureaus

Dit scholingsonderdeel is geschikt voor

Gastouderopvang, Kinderopvang

Kosten

Kosten training € 175,-
BTW (21%) € 36,75
Totaal (incl. BTW) € 211,75

Het artikel is toegevoegd aan je winkelwagen

Verder winkelen Afrekenen

Houd mij op de hoogte

U wordt op de hoogte gehouden over de cursus ""