De cijfers liegen er niet om. Naar schatting tussen de 90.000 en 127.000 kinderen zijn jaarlijks slachtoffer van huiselijk geweld en kindermishandeling. Dat is één op de dertig kinderen. Toch wordt het grootste deel van de gevallen over het hoofd gezien. Het is ook niet makkelijk om signalen te herkennen. Signaleren is een kwestie van weten, voelen en intuïtie.

Column van Cynthia van Mulekom, oprichter van Kennisnetwerk Gastouderopvang.

Gelukkig is er ook in de gastouderopvang groeiende aandacht voor het onderwerp kindermishandeling. Er wordt hard gewerkt aan het (bij)scholen van de aandachtsfunctionaris binnen het gastouderbureau die vervolgens de gastouders weer bijschoolt en ondersteunt bij zorgen over gastkinderen.

Ondanks de lichte groei van het aantal meldingen door het nieuwe afwegingskader, blijft het aantal meldingen - statistisch gezien - laag. Drie procent van de kinderen heeft te maken met kindermishandeling. Reken je even uit hoeveel van deze kinderen er bij jou in de opvang zitten? Zie je ze? Of stoei je nog met ‘handelingsverlegenheid’ of andere knelpunten die maken dat de zorgen niet gedeeld of aangepakt worden?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling is geen papieren document dat in de kast staat. Het is een houding die je als professional hebt. Als gastouder weet je waar je taak ligt en hoe die bij zorgen opgepakt wordt in nauwe samenwerking met de aandachtsfunctionaris van het gastouderbureau. Aan de kennis wordt hard gewerkt en we zien steeds meer gastouders en gastouderbureaus die de juiste houding hebben, maar er valt nog veel te winnen. Want in de gastouderopvang worden veel jonge kinderen opgevangen.

KennisNetwerk GastouderOpvang blijft, samen met andere bevlogen partijen, hard werken aan het vergroten van het weten, maar ook het voelen en de intuïtie. Werken aan het creëren van bewustwording bij ouders en bij elkaar over zorgen rondom het welbevinden en de veiligheid van een kind.

Kinderopvangspecial 2019

Wat doe jij?
Het complete magazine in PDF-formaat. Download en lees (pdf)

Als het thuis niet veilig is?

Leer kindermishandeling te herkennen en te werken met de meldcode. Bekijk de online scholing

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over de Kinderopvangspecial 2019 of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op