Test jezelf

Gratis Meldcode Informatiepakket

Vraag nu het Informatiepakket Verbeterde Meldcode aan. Met tips: hoe praat je met een kind. Hoe praat je met ouders. De verbeterde meldcode: wat is er veranderd? Wat is typisch hulpverleners-taal? Lees over online scholing: hoe je kindermishandeling en huiselijk geweld kunt signaleren en herkennen. Vraag nu het informatiepakket aan

Meer over de meldcode:

Meldcode, wat is het

Wat is de Meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer

teaser

Afwegingskader: de Meldcode is verbeterd

De meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld is verbeterd. Vanaf 1 januari 2019 werken professionals hiermee. In de verbeterde meldcode wordt gebruik gemaakt van een afwegingskader. Lees meer

meldcode, meldcode, meldcode

Introductiecursus Meldcode

Hoe werk je met de meldcode? Augeo heeft daarvoor diverse online cursussen. In deze introductiecursus laten we zien hoe dat eruit ziet. Doe de introductiecursus meldcode

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de meldcode

Speciale online cursussen over werken met de meldcode voor verschillende beroepsgroepen. Leer hoe je werkt met het 5-stappenplan. Word meldcodeproof!

Meldcode, afwegingskader

Meldcode

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling helpt je zorgvuldig te handelen. De 5 stappen geven precies aan wat je moet doen als je zorgen hebt over een kind. Lees meer

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

Augeo magazine

Nieuws en actualiteit

Nieuwsbrief De laatste updates over kindermishandeling en huiselijk geweld. Schrijf je in

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking voor de Meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Lees meer

Tips voor een goed gesprek

Tips voor een goed gesprek

Het is belangrijk dat jij als professional oprechte interesse toont, luistert en hun mening in overweging neemt. Hoe stel je je op en welke vragen stel je? Bekijk de tips

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk de 10 punten

Meldcode, veilig thuis

Veilig Thuis

24 uur per dag gratis bereikbaar op 0800-2000 Lees meer

Afwegingskader en meldcode adressen

Handige informatie

Handige links