Test jezelf

Meer over de meldcode:

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Iedereen die met kinderen en volwassenen werkt, moet bij een vermoeden van kindermishandeling of huiselijk geweld handelen volgens de stappen van de meldcode. Lees meer

Afwegingskader meldcode

Afwegingskader? wat verandert er?

De meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling wordt aangescherpt. Elke sector ontwikkelt een afwegingskader dat in de meldcode wordt opgenomen. Lees meer

Scholing over afwegingskader en meldcode

Scholing over de Meldcode

Word meldcodeproof!

Meldcode stappenplan

Meldcode Stappenplan

Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op