Wat houdt steun precies in? Het begint bij veiligheid. Voor kinderen met ingrijpende ervaringen is veilig niet vanzelfsprekend. Ook is het belangrijk dat jij als professional kinderen positieve ervaringen laat opdoen. En ze helpt om te gaan met hun emoties. Wie dit doet, werkt ‘traumasensitief’. Kinderen kunnen beter omgaan met gevoelens van stress en onveiligheid en vergroten zo hun natuurlijke veerkracht.

Veiligheid

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor kinderen om zich te kunnen ontwikkelen. Hun stress-systeem is vaak ontregeld, waardoor ze erg alert zijn op mogelijk gevaar. Hierdoor kunnen zij moeilijk ontspannen. Veiligheid begint ermee dat je basishouding rustig en betrouwbaar is. Bovendien zorg je ervoor dat kinderen zich veilig kunnen voelen binnen jouw werkruimte: dat geldt voor het gebouw als geheel en voor de afzonderlijke ruimtes. Zoals de behandelruimte van de arts, de gangen op school of de groepsruimte van de kinderopvang.

Voorspelbaar

Het is belangrijk dat je werkruimte netjes is, dat er voldoende loopruimte is en dat er geen uitsteeksels zijn waar het kind tegenaan kan lopen of zich aan kan bezeren. Zorg ook voor structuur en voorspelbaarheid. Als arts of verpleegkundige vertel je een kind wat hij van je kan verwachten, wat je gaat doen. Let op dat niemand onverwacht kan binnenlopen. Als leerkracht zorg je voor vaste plekken, eigen spullen en een duidelijke dagindeling, met tijd en uitleg tussen de verschillende activiteiten.

Vertrouwen

Ook positieve relaties zijn essentieel voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Door hun ervaringen met onveilige of onvoorspelbare volwassenen, kunnen kinderen alle volwassenen wantrouwen. Daardoor kunnen ze ook op jou angstig en afwerend reageren of je niet aankijken. Of juist boos en opstandig reageren, terwijl jij je best doet rustig en aardig te zijn. Help kinderen hun vertrouwen in volwassenen te herstellen door zelf betrouwbaar en veilig te zijn.

Positieve ervaringen

Positieve ervaringen helpen kinderen langzaam maar zeker beter onderscheid te maken tussen veilige en niet-veilige relaties. Ook als je vluchtig of eenmalig contact hebt met kinderen kun je hen helpen: elke positieve ervaring met een betrouwbare volwassene is er één. Door hen te zien, naar hen te luisteren en hen serieus te nemen, draag je bij aan het herstel van hun vertrouwen. Als je met groepen kinderen werkt, kun je daarnaast helpen vriendschappen aan te gaan. Kinderen die zich onderdeel van een groep voelen, kunnen zich beter ontspannen en ontwikkelen.

Wil je meer weten of heb je een vraag?

Heb je niet kunnen vinden wat je zoekt, of heb je nog een vraag? Laat het hier weten, dan nemen we contact met je op.