Op papier kun je heel mooi vijf meldcode-stappen bedenken die professionals helpen zorgvuldig te handelen als ze vermoedens hebben van huiselijk geweld of kindermishandeling. In de praktijk is het werken met de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling niet zo eenvoudig. Veel professionals ervaren belemmeringen of vinden stappen niet duidelijk. Hoe pakken anderen dat aan? Welke oplossingen zijn er? Wat werkt en hoe dan? De nieuwe campagne ‘Wijzer met de meldcode’ belicht 12 vraagstukken met veel handige tips en aanbevelingen die zijn gebaseerd op werkervaringen van professionals uit diverse sectoren.

Je ontvangt tot juni acht keer een mail met daarin steeds een belangrijk meldcode-thema. Je krijgt tips, ervaringen en aanbevelingen uit de praktijk. Deze (gratis) campagne richt zich op professionals en aandachtsfunctionarissen in alle sectoren.

Ben je cursist bij Augeo Academy, of heb je eerder bij de enquête aangegeven dat je op de hoogte wilt blijven, dan ben je al automatisch aangemeld. Weet je dat niet meer? Schrijf je dan voor de zekerheid nog in.

Achtergrond bij deze campagne

Het ministerie van VWS heeft Augeo Foundation de opdracht gegeven voor dit project. Het doel: zorgen dat iedere organisatie doordrongen is van het nut en belang van de meldcode, en professionals helpen bij het nóg beter toepassen ervan.

Augeo Foundation startte met een oproep naar ervaringen met de meldcode en de toepassing daarvan in de praktijk. Vervolgens zijn er inhoudelijke bijeenkomsten geweest i.s.m. LVAK waar steeds een uitdaging werd besproken met aandachtsfunctionarissen, professionals, experts, ervaringsdeskundigen en Veilig Thuis.

Op basis van de uitvraag en de bijeenkomsten is er nu: ‘Wijzer met de meldcode’. Hiermee kunnen professionals leren van elkaars praktijk, met aanbevelingen, tips en handelingsscenario’s. Er komt ook een gesprekshandreiking, waarmee je in je team of organisatie in gesprek kan gaan om stappen te maken met het werken met de meldcode in je eigen organisatie.

Inschrijven

Jouw gegevens

 
 
 
 
 
 

Ik wil me óók aanmelden voor