3 tips voor organisaties over veiligheid binnen gezinnen

1. Zorg voor voldoende tijd en ruimte voor deskundigheidsbevordering

Alle professionals hebben een rol in het in de gaten houden en vergroten van de veiligheid in de gezinnen waarmee zij werken. Om dat besef te vergroten is het belangrijk dat het thema ‘(on)veiligheid’ regelmatig op de agenda van de medewerkers komt. En dat daar voldoende tijd en ruimte voor beschikbaar is. Zorg dat medewerkers onder werktijd scholing kunnen volgen. Bied hen bijvoorbeeld een leerpotje waarin tijd zit voor scholing, dat verlaagt de drempel om kennis en vaardigheden te leren en up-to-date te houden. Ook regelmatig aandacht voor het onderwerp tijdens teamoverleg of tijd voor casusoverleg is helpend.

2. Neem veiligheid op in de werkwijze

Een manier om medewerkers eraan te herinneren dat zij structureel aandacht besteden aan de veiligheid in de gezinnen waarmee ze werken is een pop-up in het dossier.

3. Zorg voor goede samenwerking in de regio

Omdat geen enkele organisatie de veiligheid in een gezin alleen kan herstellen is samenwerking met andere betrokken instanties cruciaal. Tips voor hoe je de samenwerking in de regio kunt verbeteren vind je in de Frustratiewijzer en  bij Wijzer met de meldcode onder thema 11 Samenwerken.

Gespreksverslagen:
‘Veiligheid na een melding’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Gespreksverslag lezen