Een weegschaal om alle verzamelde informatie te wegen is er niet. Hoe werkt dat dan met stap 4 van de meldcode? Waar het om gaat is dat je een inschatting maakt van de aard en de ernst van de situatie op basis van de informatie uit de stappen 1 tot en met 3. Met als doel de vraag te beantwoorden: is mijn vermoeden van huiselijk geweld blijven bestaan of weggenomen? Maar hoe doe je dat dan? Deze tips van professionals helpen je verder.

2 mini-casussen over informatie wegen

In stap 4 van de meldcode weeg je de informatie. Aan de hand van twee mini-casussen over Latif en Sabrina kun je testen wat jij zou doen.

Alle 12 thema's van Wijzer met de meldcode