Stel, er is na het zorgvuldig volgen van de stappen van de meldcode een melding gedaan bij Veilig Thuis. Er is meestal niet direct hulp voor het kind, het gezin of de oudere. Hoe kun je dan toch zorgen voor veiligheid? Wie monitort dit? Ben jij daar verantwoordelijk voor of niet? Hoe dan? En stel het loopt toch weer uit de hand, wat dan?

Alle 12 thema's van Wijzer met de meldcode