2 tips voor organisaties bij het thema ‘Zorgen bespreken’ 

1. Bied tijd en ruimte om vaardigheden te trainen

Praten over (vermoedens van) huiselijk geweld vereist vaardigheden van medewerkers. Zeker als huiselijk geweld in jouw organisatie niet de ‘core-business’ is, is het belangrijk om daar blijvend aandacht aan te besteden en medewerkers te laten oefenen.

‘We moeten ook leren stevig in onze schoenen te staan en zorgen ook durven te bespreken. Met elkaar, maar ook met cliënten.’
Deelnemer bijeenkomst

2. Investeer in een cultuur waarin medewerkers van elkaar kunnen leren

Leren van elkaar is een goede manier om de deskundigheid in de organisatie te vergroten. Dat vraagt om een interne cultuur waarin het vanzelfsprekend is om van en met elkaar te leren. Investeer daarom in jouw organisatie in een cultuur waarin collega’s elkaar feedback geven en vragen, elkaar meevragen om gezamenlijk gesprekken te voeren en van elkaar te leren.

Manieren waarop je als organisatie medewerkers kunt faciliteren zijn het bieden van tijd voor het opzetten van een buddysysteem zodat medewerkers van elkaar kunnen leren, voor het organiseren van intervisie en supervisie en voor casusbesprekingen. Allemaal manieren waarop medewerkers met en van elkaar kunnen leren.

Gespreksverslagen:
‘Zorgen bespreken’

Tijdens diverse bijeenkomsten, voorafgaand aan deze campagne, sprak een groep professionals, ervaringsdeskundigen, aandachtsfunctionarissen en Veilig Thuis over oplossingen bij dilemma's die in de praktijk aan de orde kunnen komen.

Lees gespreksverslag