1. Ziekenhuismedewerkers Werken met de meldcode

Ziekenhuismedewerkers: Werken met de meldcode

Ontwikkeld voor:
Tijd: 1 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
Accreditatie: Ja, klik hier

Omschrijving scholingsonderdeel

In het ziekenhuis komt de hele maatschappij voorbij. Ook slachtoffers, plegers en getuigen van huiselijk geweld. Huiselijk geweld beschadigt slachtoffers, vaak voor de rest van hun leven. In jouw werk heb je kansen om signalen op te vangen van kinderen, volwassenen of ouderen die betrokken zijn bij huiselijk geweld.

Verhalen van vijf ziekenhuismedewerkers lopen als rode draad door de cursus en laten zien dat huiselijk geweld in allerlei vormen voorkomt en op verschillende manier gesignaleerd kan worden. Zij vertellen over: partnergeweld, ouderenmishandeling, kindermishandeling gesignaleerd bij een kind, kindermishandeling gesignaleerd bij een zwangere vrouw, kindermishandeling gesignaleerd bij een vader.

Tijd: 1 uur

Leerdoelen

  • Je krijgt informatie over het onderwerp huiselijk geweld.
  • Je leert welke signalen kunnen wijzen op huiselijk geweld.
  • Je leert wat je moet doen bij vermoedens van huiselijk geweld.


Accreditatie

  • KNOV (Koninklijke Nederlandse Organisatie van Verloskundigen): 1 punt
  • Kwaliteitsregister V&V: 1 punt