Wie helpt jou als het thuis niet goed gaat

Praatplaat: wie doet wat?

Iedereen wil een fijn en veilig thuis. Maar soms lukt dat niet en is er hulp nodig. Met wie krijg je dan te maken? Ouders en kinderen hebben vaak geen idee. Terwijl informatie over wat er gaat gebeuren, juist rust en vertrouwen geeft. De nieuwe praatplaat ‘Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat’ helpt daarbij.

De tekeningen en vragen op de plaat laten de mogelijke routes zien die kinderen en ouders doorlopen als ze te maken krijgen met jeugdhulpverleners. Voor professionals binnen de jeugdbeschermingsketen is het een handig hulpmiddel: in de gesprekken met ouders en kinderen kunnen zij aan de hand van de praatplaat uitleggen wat hun specifieke rol is in het proces.

Altijd het kind betrekken

Het lijkt zo logisch en toch gebeurt het zo weinig: praat met de kinderen die (mogelijk) zijn mishandeld, verwaarloosd of seksueel misbruikt. Uit onderzoek van het Augeo Magazine bleek dat er vooral óver hen wordt gepraat, en te weinig mét hen. En dat terwijl het kinderen helpt te herstellen van hun ervaringen als ze serieus genomen worden en een rol hebben in de besluitvorming.

Eerder verscheen er een handreiking met uitleg over waarom het zo belangrijk is om naar kinderen te luisteren. Hoe je dat in een meldcode vastlegt en op welke manier je kinderen betrekt. Er staat een checklist in voor de meldcode, maar ook tips voor gesprekken met kinderen. De nieuwe praatplaten sluiten hier mooi bij aan.

Download:

Praatplaat: Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat (met tekst)

Praatplaat: Wie je tegenkomt als het thuis niet goed gaat (zonder tekst)

Praatplaat:De beschermingstafel

Praatplaat: Legenda

De praatplaten zijn een initiatief van Actieplan Verbetering Feitenonderzoek in de Jeugdbeschermingsketen. Er zijn aanvullende praatplaten in de maak.


Meer lezen?

handreiking Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling

Handreiking meldcode

Er is niemand die aan mij als kind vroeg wat ik wilde of nodig had.' Daarom is er de Handreiking - Participatie van kinderen in de meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling. Download de handreiking meldcode

Stappenplan

Meldcode Stappenplan

In de eerste drie stappen signaleer je, overleg je en spreek je met betrokkenen. In stap 4 maak je een afweging en in stap 5 neem je een besluit. Volg de stappen

10 punten checklist voor professionals

10 Punten checklist voor professionals

Hoe betrek je als professional de kinderen? Gebruik de meldcode: 10 punten om te checken . Bekijk checklist