1. Home
  2. Algemeen Werken met een meldcode W2019

Algemeen: Werken met een meldcode W2019

Ontwikkeld voor:
Tijd: 3 uur
Kosten: € 30,- (excl. 21% BTW)
€ 36,30 (incl. 21% BTW)
In samenwerking met: Het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
Accreditatie: Geen accreditatie

Omschrijving scholingsonderdeel

Volgens de Wet meldcode zijn de sectoren gezondheidszorg, onderwijs, kinderopvang, maatschappelijke ondersteuning, jeugdzorg en justitie verplicht te werken met een meldcode. Een meldcode is een vijfstappenplan dat professionals ondersteunt bij het signaleren en aanpakken van huiselijk geweld en kindermishandeling. In deze algemene basiscursus leer je werken met een meldcode.

Tijd: 3 uur

Leerdoelen

  • Je krijgt informatie over de verschillende vormen van kindermishandeling en huiselijk geweld.
  • Je leert hoe kindermishandeling, partnergeweld en ouderenmishandeling kunnen ontstaan en wat de gevolgen kunnen zijn.
  • Je leert welke signalen kunnen wijzen op kindermishandeling of huiselijk geweld.
  • Je leert welke stappen je moet nemen volgens de meldcode.
  • Je krijgt tips hoe je gesprekken kunt voeren met cliënten.
  • Je leert wat je eigen rol en formele verantwoordelijkheden zijn binnen de organisatie, en ook wat de grenzen daarvan zijn.
  • Je leert wat de rol is van Veilig Thuis, het advies- en meldpunt huiselijk geweld en kindermishandeling.

In de cursus werk je met videofragmenten en interactieve werkvormen.

Toets: ja

Opfrismoment

Deze cursus bevat opfrismomenten. Een opfrismoment is een kort stukje scholing dat extra informatie of verdieping bij een leeronderdeel bevat. Een opfrismoment duurt maximaal 15 minuten. Als een cursus opfrismomenten bevat, dan krijgt de gebruiker deze automatisch toegestuurd drie maanden en een half jaar na het afronden van de scholing. De opfrismomenten zijn niet geaccrediteerd bij de diverse kwaliteitsregisters.

Tijd: 3 uur