Wie beter dan jongeren zelf kunnen vertellen wat wel en niet werkt in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld? Augeo heeft verschillende jongeren gevraagd om samen te zorgen dat kinderen weten wat veilig opgroeien inhoudt; de Jongerentaskforce. Zij voeren diverse onderzoeken uit, zoeken beleidsmakers of politici op, en geven gevraagd of ongevraagd een mening!
Advies

Onderzoek en advies

Op basis van onderzoek geven we advies aan politici en beleidsmakers.  Maar ook hoe je het beste met jongeren kunt praten.  Hoe ons onderzoek helpt

Jongerentaskforce beleid

Beleid beïnvloeden

We adviseren, denken en praten mee met de politiek en beleidsmakers. Overal waar de stem van jongeren nog te weinig wordt gehoord! Hoe wij adviseren

Contact Jongerentaskforce

Heb je een vraag over ons onderzoek? Wil jij je aansluiten bij de Jongerentaskforce of wil je weten wat wij nog meer kunnen bieden?  Neem contact op

Manifest Augeo Jongerentaskforce

De Jongerentaskforce van Augeo Foundation vindt dat kinderen met liefde en in veiligheid moeten opgroeien. Volgens het Kinderrechtenverdrag van de Verenigde Naties hebben kinderen daar ook recht op. Toch zijn jaarlijks tussen de 90.000 en 127.000 kinderen slachtoffer van kindermishandeling. En dagelijks zijn er nog te veel van deze kinderen die zich niet gezien, gehoord of gesteund voelen. Daar willen wij verandering in brengen. Wij, de Jongerentaskforce, vertegenwoordigen de stem van kinderen en jongeren. Wat wij belangrijk vinden hebben we beschreven in ons manifest.

Manifest jongerentaskforce
 
of bekijk verkorte versie