Wie beter dan jongeren zelf kunnen vertellen wat wel en niet werkt in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld? Daarom delen wij onze ervaringen in bijvoorbeeld een workshop of gastles aan (toekomstige) leerkrachten of andere professionals. We zoeken beleidsmakers en politici op: gevraagd en ongevraagd geven we onze mening!
Jongerentaskforce Ervaringen delen

Ervaringen delen

Workshops of een gastles. De jongeren delen graag hun ervaringen met uw organisatie en mensen. Lees meer

Advies

Onderzoek en advies

Op basis van onderzoek geven we advies aan politici en beleidsmakers. Hoe ons onderzoek helpt

Jongerentaskforce beleid

Beleid beïnvloeden

We denken en praten mee, geven advies aan beleidsmakers en de politiek. Overal waar de stem van jongeren nog te weinig wordt gehoord! Hoe wij adviseren

Contact Jongerentaskforce

Wil je meer weten over onze gastlessen, workshops of heb je een andere vraag?

Neem contact op

Lees hier het manifest van de Jongerentaskforce. 

Of bekijk hier de verkorte versie.