Wij zijn de Augeo Jongerentaskforce. Wij weten uit ervaring wat het is om onveilig op te groeien. Wij willen dat alle kinderen en jongeren veilig en veerkrachtig opgroeien. Hiervoor zetten wij onze ervaringskennis in.

Delen van ervaringskennis

Door het delen van onze ervaringskennis versterken wij diverse projecten van Augeo Foundation. Zo hebben we bijgedragen aan verschillende verhalen in het Augeo Magazine, online trainingen, workshops, interviews, congressen, webinars en de ontwikkeling van animaties over psycho-educatie.

Voorbeelden:

Onderzoek en advies

We doen, samen met onderzoeksorganisaties, regelmatig onderzoek onder jongeren en naar ingrijpende jeugdervaringen. Bijvoorbeeld naar de veiligheidsbeleving van jongeren in jeugdinstellingen en het belang van veerkracht bij ingrijpende jeugdervaringen. Op basis van de uitkomsten geven we advies aan politici, beleidsmakers en professionals in het veld. Bijvoorbeeld hoe kinderen betrokken kunnen worden of hoe hun veiligheid vergroot kan worden.

Voorbeelden:

Beleid beïnvloeden

We geven een stem aan alle kinderen en jongeren die ervaring hebben met ingrijpende jeugdervaringen, zoals een ouder met psychische problemen, kindermishandeling of een vechtscheiding. We denken en praten mee en geven belangrijke adviezen aan bijvoorbeeld beleidsmakers en politici. Dit doen niet alleen, regelmatig werken we samen met andere landelijke jongerenorganisaties, zoals het NJR, Villa Pinedo en Care-Free.

Voorbeelden: