1. Actueel
  2. 1 op de 5 overleden tieners overlijdt aan zelfdoding

1 op de 5 overleden tieners overlijdt aan zelfdoding

Het aantal zelfdodingen in Nederland blijft min of meer stabiel. Wat opvalt is dat zelfdoding bij jongeren onder de 30 jaar nu de meeste sterfte veroorzaakt, voorheen kwam dat door verkeersongevallen. Van alle tieners die in 2022 overleden, overleed 1 op de 5 aan zelfdoding. En bij de twintigers is het zelfs om 1 op de 3. Wat kun je als professional doen als je weet of vermoedt dat een kind of jongere depressief is of zelfs suïcideneigingen heeft?

1 op de 5 overleden tieners overlijdt aan zelfdoding

De zelfdodingscijfers over 2022 zijn afkomstig van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In totaal maakten vorig jaar 1.916 mensen een einde aan hun leven.

Sociale en emotionele vaardigheden

De helft van de jongeren in Nederland geeft aan dat er geen aandacht is voor mentale gezondheid op school of dat ze niet weten of school daar aandacht aan besteedt. Terwijl bijna alle jongeren zeggen daar behoefte aan te hebben. Dat blijkt uit een recente peiling van UNICEF Nederland. Onlangs kwam onze Augeo Jongerentaskforce daarvoor in actie. Ze boden samen met andere jongerenorganisaties een petitie aan aan de Tweede Kamer. De boodschap: besteed op school niet alleen aandacht aan taal en rekenen, maar ook aan mentale gezondheid. Niet alle kinderen leren dat thuis. Om ervoor te zorgen dat alle leerlingen vanuit dezelfde startpositie beginnen, moeten álle scholen werken aan sociale en emotionele vaardigheden. Dat kan alleen als die vaardigheden nadrukkelijk in het curriculum zijn opgenomen, zodat scholen daar de tijd en ruimte voor krijgen.

Wat kunnen professionals doen?

Vragen en echt luisteren naar hoe kinderen en jongeren zich voelen is de eerste stap. Daarnaast is kennis belangrijk. Wat weet jij zelf over suïcide bij jongeren? Lees daarvoor bijvoorbeeld deze artikelen:

De Augeo Jongerentaskforce overhandigde samen met andere jongerenorganisaties de 𝐩𝐞𝐭𝐢𝐭𝐢𝐞 ‘𝐍𝐞𝐞𝐦 𝐬𝐨𝐜𝐢𝐚𝐥𝐞 𝐞𝐧 𝐞𝐦𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧𝐞𝐥𝐞 𝐯𝐚𝐚𝐫𝐝𝐢𝐠𝐡𝐞𝐝𝐞𝐧 𝐨𝐩 𝐢𝐧 𝐡𝐞𝐭 𝐜𝐮𝐫𝐫𝐢𝐜𝐮𝐥𝐮𝐦’ aan de Tweede Kamer.