1. Actueel
  2. Animatie over seksuele uitbuiting in Nederland
Aanpak huiselijk geweld

Animatie over seksuele uitbuiting in Nederland

Waar denk jij aan bij seksuele uitbuiting in Nederland? Misschien wel aan manipulatieve crimineel die een naïef en kwetsbaar tienermeisje op een slinkse manier voor zich wint om haar vervolgens bruut uit te buiten. Maar de werkelijkheid is veelzijdiger. Het is een vorm van mensenhandel die moeilijk te doorgronden is. Een nieuwe animatie bedoeld voor professionals legt het helder uit.

Plegers en slachtoffers kunnen zowel mannen als vrouwen zijn en zowel minderjarig als volwassen. Van valse liefde en uiteindelijk bruut geweld is lang niet altijd sprake. De ene pleger is onderdeel van een crimineel netwerk en de ander werkt opportunistisch samen in een kleine groep of zelfs helemaal alleen — en vaak minder georganiseerd dan je zou denken.

Om tot een effectievere aanpak te komen, moeten we verder kijken dan het stereotiepe beeld. Daarom heeft de Nationaal Rapporteur deze animatie laten maken. Het doel van de animatie is om de complexe dynamiek tussen pleger en slachtoffer inzichtelijk te maken. De boodschap daarbij voor professionals is vooral: wees je bewust van eigen aannames, hou ogen en oren open voor de niet-stereotiepe situaties en blijf vragen stellen.

 

Bekijk de animatie