Aanpak huiselijk geweld

Slachtoffers van seksueel geweld of uitbuiting steunen? Breder kijken is noodzakelijk

Het meemaken van seksueel geweld heeft vaak grote impact op het leven van slachtoffers. Veel onderzoek richt zich op de gevolgen van seksueel geweld. Om slachtoffers zo snel en zo passend mogelijk hulp te kunnen bieden is het net zo belangrijk om zicht te hebben op wat er in hun levens speelt voordat zij seksueel geweld of seksuele uitbuiting meemaken.

Dit blijkt uit het onderzoek Brede blik op slachtofferschap* dat persoonlijke factoren en omgevingsfactoren van bij de politie gemelde slachtoffers in kaart brengt en hoe deze afwijken van leeftijdsgenoten van wie geen seksueel geweld of seksuele uitbuiting bij de politie is gemeld.

Kwetsbaarheden

Op allerlei vlakken blijkt dat slachtoffers van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting andere achtergronden hebben dan leeftijdsgenoten. Zo hebben slachtoffers vaker een licht verstandelijke beperking en hebben ze vaker dan vergelijkbare Nederlanders al eerder hulpverlening ontvangen in verband met verslavingen of psychische problemen. Ze zijn daarnaast vaker voortijdig schoolverlater en zijn sociaaleconomisch kwetsbaarder dan vergelijkbare personen in de samenleving. Kenmerken en achtergronden zijn nooit de reden dat personen slachtoffer worden. Ze zijn wel van invloed op hoe mensen seksueel geweld en seksuele uitbuiting meemaken en hoe zij het beste beschermd kunnen worden tegen verder misbruik en ondersteund kunnen worden in hun herstel.

Hulpverlening

Om seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting aan te pakken is het dan ook noodzakelijk breder te kijken dan naar de problematiek van seksueel geweld en uitbuiting alleen. Zo is mogelijk schuldhulpverlening nodig, of specifieke behandelzorg in verband met psychische problematiek of verslaving. Het kan belangrijk zijn om hulpverlening te kunnen richten op het hele gezin, of er moet juist rekening worden gehouden met het feit dat een slachtoffer geen thuissituatie heeft die een vangnet kan bieden. Uiteindelijk is een slachtoffer het meest gebaat bij een aanpak die aansluit op zijn of haar unieke omstandigheden. Daarvoor moeten hulpverleners uiteraard wel de ruimte en mogelijkheden hebben om al deze zorg te kunnen bieden.

Breder kijken noodzakelijk

De samenhang tussen deze kwetsbaarheden en het meemaken van seksueel geweld tegen kinderen en seksuele uitbuiting is niet eenduidig en vaak complex. Dit laat zich niet platslaan tot enkele stereotyperingen. Sommige slachtoffers kampen met ingewikkelde en meervoudige problematiek en bij anderen staat het seksueel geweld of de seksuele uitbuiting op zichzelf.

Zie ook

Taboe

Veel slachtoffers durven niet te praten over het misbruik.
De Britse zanger Marcus Mumford van Mumford & Sons lanceerde onlangs een song over zijn eigen seksueel misbruik als kind. Volgens experts kan dit ook andere mannen helpen te praten over seksueel misbruik in hun verleden, wat nog altijd als een taboe wordt gezien. Lees bericht

Grensoverschrijdend gedrag - wat kun je doen?

Wat moet iedereen die met kinderen werkt weten over seksueel geweld en uitbuiting? 

In deze speciale uitgave – uitgebracht ter gelegenheid van het twintigjarig bestaan van De Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen – lees je relevante inzichten over het herkennen, voorkomen en aanpakken ervan. Lees magazine