1. Actueel
  2. Paarse vrijdag – Aandacht voor gender op school
Aanpak huiselijk geweld

Paarse vrijdag – Aandacht voor gender op school

Op 9 december is het Paarse Vrijdag. Het is bij uitstek een goed moment om in de les aandacht te besteden aan seksuele- en gender-diversiteit, bijvoorbeeld bij biologie, bij Nederlands of zelfs bij wiskunde.

Paarse vrijdag

Waarom is voorlichting over relationele vorming zo belangrijk?

Jongeren in de tienerleeftijd maken vaak seksueel geweld of seksuele intimidatie mee. Het voorkomen van ongewenst seksueel gedrag start met het wijs en weerbaar maken van jongeren. School speelt daarin een belangrijke rol! Hier lees je er meer over.

Het belang van voorlichting over relationele vorming ›

 

Wat is het verschil tussen gender en sekse?

Deze vraag en nog 7 andere zijn beantwoord in dit artikel.

8 vragen over gender en huiselijk geweld ›

 

Wist je dat er een verband is tussen gender en huiselijk geweld?

Hoe dat zit is heel helder uitgelegd in onderstaande animatie.