1. Actueel
  2. Cursusreeks over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling
Aanpak huiselijk geweld

Cursusreeks over lichamelijk letsel bij een vermoeden van kindermishandeling

Een gebroken arm, een blauwe plek of een flinke snee, het zijn allemaal verwondingen die een kind kan hebben. Maar wat als er meer aan de hand is en je kindermishandeling vermoedt? Er is nu een reeks online cursussen van Augeo Foundation bedoeld voor medisch professionals die leert over huidafwijkingen en lichamelijke letsel bij kinderen. De derde cursus in een serie van drie is nu gereed, deze gaat over het opstellen van een forensisch medische letselrapportage.

cursusreeks lichamelijk letsel
Deze geaccrediteerde cursussen zijn ontwikkeld binnen het Programma Forensisch Medische Expertise, in bijzonder voor kinderen (FMEK)*, om de forensisch medische expertise op het gebied van kinderen bij (forensisch) medisch professionals te vergroten. Ze zijn ontwikkeld in opdracht van GGD GHOR.

Wat behandelen de cursussen precies?

  • 1. Letsel bij een vermoeden van kindermishandeling
    In deze cursus leer je over de belangrijkste aandachtspunten en valkuilen in het onderzoeken van letsel bij een vermoeden van kindermishandeling. Je leert aan de hand van huidafwijkingen kritisch te kijken en te beoordelen of deze mogelijk het gevolg zijn van een ziekte, of een ongeval, of zijn toegebracht.

  • 2. Juridische vraagstukken in forensisch medisch onderzoek bij vermoedens van kindermishandeling
    Deze cursus bied je een praktisch juridisch kader voor het handelen binnen de forensisch medische expertise, in het bijzonder voor kinderen. Je krijgt antwoord op juridisch-gezondheidsrechtelijke vragen die zich kunnen voordoen bij het uitvoeren van een forensisch medisch letselonderzoek, waaronder toestemmingsvereisten, beroepsgeheim, het uitbrengen van een rapportage en het delen van informatie.

  • 3. Forensisch medische letselrapportage
    Je leert meer over de principes en vaardigheden van het zuiver forensisch geneeskundig denken en redeneren. Je vergroot je expertise om op basis van hypotheses, kansdenken en waarschijnlijkheidsscenario’s volgens de Bayesiaanse methode, de toedracht van letsels goed te onderbouwen .

* Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) maakt onderdeel uit van de forensische geneeskunde en richt zich op het opsporen en duiden van letsels bij kinderen (<18 jaar) waarbij een vermoeden bestaat van lichamelijke mishandeling of seksueel misbruik. De inzet van FMEK speelt een belangrijke rol in de aanpak bij vermoedens van kindermishandeling en huiselijk geweld. Met forensisch medische expertise wordt een bijdrage geleverd om letsel bij kinderen te kunnen beoordelen.

De geaccrediteerde online cursussen zijn tot stand gekomen met subsidie van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport in het kader van het programma FMEK. De cursussen zijn ontwikkeld door de Augeo Foundation, in opdracht van en in samenwerking met GGD GHOR Nederland. Voor de ontwikkeling van de cursussen is dankbaar gebruik gemaakt van de expertise en bijdragen van medisch professionals van de GGD’en, FARR, het LECK en het NFI.

Voor wie?

De cursussen zijn speciaal ontwikkeld voor forensisch artsen en forensisch verpleegkundigen. Maar de cursussen zijn ook interessant voor kinderartsen, jeugdartsen, huisartsen en vertrouwensartsen . Datzelfde geldt voor aandachtsfunctionarissen kindermishandeling in ziekenhuizen en andere medische professionals die in hun werk te maken krijgen met vermoedens van kindermishandeling.

De online cursussen worden afgesloten met een toets en zijn geaccrediteerd.

Hoe zijn de online cursussen te volgen?

Een uitgebreide beschrijving van de cursussen is terug te vinden in de catalogus. De cursussen zijn los verkrijgbaar voor € 25,- per stuk. Via je (gratis) account kun je de cursussen volgen in je eigen leeromgeving. Voor organisaties die meerdere medewerkers willen scholen, is een lidmaatschap al snel voordeliger. Via dit formulier kun je daarover informatie aanvragen.

Meer informatie

Het programma FMEK wordt uitgevoerd onder regie van GGD GHOR Nederland, namens de 25 GGD´en. Meer informatie over het programma Forensisch Medische Expertise voor Kinderen (FMEK) vind je terug op de website van GGD GHOR Nederland.