1. Actueel
  2. Hoe kon het zo misgaan, ondanks alle goede intenties?
Aanpak huiselijk geweld

Hoe kon het zo misgaan, ondanks alle goede intenties?

Soms gaat het in gezinnen helemaal mis. Dat terwijl allerlei professionals ermee bezig waren. Er zijn genoeg verdrietige voorbeelden bekend. Een schok voor alle betrokkenen. Want hoe kon dit gebeuren?

Toezicht Sociaal Domein onderzoekt dit soort incidenten en kijkt wat ervan geleerd kan worden. Waar moeten professionals op letten? Hoe kunnen ze beter samenwerken? Wie coördineert de hulpverlening en hoe hou je zicht op de veiligheid?

Augeo Foundation en Toezicht Sociaal Domein hebben een gratis online oefencasus ontwikkeld om professionals te helpen: ‘Samen leren van calamiteiten’. Het bestaat uit een realistische casus en een handreiking voor nabespreking. Iedere keer wordt gekeken vanuit het perspectief van een andere professional: de huisarts, de kinderopvang, de ggz, het onderwijs, de wijkteams enzovoort.

Gratis oefencasus

De oefencasus en handreiking zijn beiden gratis te vinden op: www.augeo.nl/calamiteiten.

Tip:
Dit is een mooie casus om te bespreken tijdens lessen in het beroepsonderwijs.