1. Actueel
  2. Armoederapport

Opgroeien in armoede is meer dan het niet hebben van spullen

5 december vroeg de Kinderombudsman aandacht voor 378.000 kinderen die in armoede opgroeien in Nederland. Dat is 1 op de 9 kinderen (!). Kinderombudsvrouw Margrite Kalverboer benadrukt met het rapport ‘Alle kinderen kansrijk’ de impact die armoede heeft op het leven van kinderen. ‘Opgroeien in armoede is zoveel meer dan het niet hebben van spullen. Deze kinderen lopen op alle vlakken in hun leven achterstand op en hebben minder kansen om zich goed te ontwikkelen.’

Voor het onderzoek is gesproken met kinderen, jongeren en ouders die leven in armoede en vertegenwoordigers van gemeenten. Ook is een online vragenlijst rondgegaan onder 1395 kinderen. Daarvan leven 196 kinderen thuis in armoede.

De Kinderombudsvrouw pleit voor meer maatwerk en wil dat met elk gezin een plan wordt gemaakt om de thuissituatie en toekomst van het gezin te verbeteren.

Maar wat kun je zelf betekenen voor deze jongeren en kinderen?

Hoe kun je signalen van armoede opvangen en hoe kun je deze kinderen en ouders steunen?

Aan de hand van deze vragen heeft Augeo in samenwerking met Stichting Leergeld en Stimulanz een online leerbericht ontwikkeld over dit belangrijke thema. In het leerbericht worden deze vragen beantwoordt en vertelt Gaby van den Biggelaar (Stichting Leergeld) over drie gezinnen die in armoede leven.

Karin Nuland van Stimulanz legt uit welk effect armoede heeft op de hersenontwikkeling van kinderen. Aan de hand van drie casussen leer je hoe je armoede bespreekbaar maakt. Je krijgt praktische tips voor het bespreekbaar maken van armoede met de leerling, de klas en met ouders. En je leest welke organisaties hulp kunnen bieden.

Dit gratis online leerbericht bekijk je hier.