1. Actueel
  2. Augeo wenst je fijne feestdagen

Augeo wenst je fijne feestdagen

Dankjewel juf, kraamverzorgende, wethouder, kinderarts, vrijwilliger, wijkteammedewerker, aandachtfunctionaris en al die anderen die werken met kinderen en gezinnen. Doordat jij écht luistert, ziet en steun biedt, maakte jij ook in 2021 weer het verschil voor kinderen en gezinnen. We wensen je hele fijne feestdagen!

Augeo wenst je fijne feestdagen

Voor Augeo Foundation stond 2021 vooral in het teken van samenwerken, veerkracht en steun. Een paar hoogtepunten die we bereikten samen met jullie:

  • Ruim 5.000 leerkrachten, pedagogisch medewerkers en anderen uit het primair onderwijs en bso deden mee aan onze Expeditie Veerkracht en volgden webinars of praktische modules. Het doel: kennis over veerkracht vergroten en veerkrachtbevordering van kinderen toepassen op school en bso. Want veerkrachtige kinderen staan steviger in hun schoenen, kunnen beter met stress omgaan en kunnen aan leren toekomen. Expeditie Veerkracht initieerden we samen met Stichting Kinderpostzegels.

  • Meer dan 13.000 mensen bekeken de Gesprekshandreiking of het magazine Gezinsprofielen. Beide leerproducten verschenen naar aanleiding van het grootschalige onderzoek ‘Kwestie van lange adem’. Hierin zijn zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in ca. 100 gemeenten anderhalf jaar lang gevolgd na een melding bij Veilig Thuis. De twee hulpmiddelen dragen eraan bij om met elkaar in gesprek te gaan over effectieve hulp én meer inzicht te krijgen in de problematiek binnen de gezinnen.

  • 446 betrokken professionals van sociale wijkteams werden lid van de online Wijkteam-community Aanpak Kindermishandeling en Huiselijk Geweld. Ze leerden bij over de meldcode, volgden webinars en wisselden onderling ervaringen uit over de aanpak van kindermishandeling.

  • Augeo initieerde Levenskunde. Zo’n 12.000 kinderen, vooral uit kwetsbare wijken, leren hoe je omgaat met spanning, angst en onzekerheid. EenVandaag maakte er een reportage over.

  • Dit jaar verschenen er 7 nummers van Augeo Magazine, het magazine over veilig opgroeien met 85.000 abonnees. Naast de reguliere nummers, was er een onderzoeksspecial die we maakten met ZonMw. Ook maakten we een special voor iedereen die werkt in de jeugdzorg, samen met Expect Jeugd – Expertisecentrum Partners voor Jeugd. Tot slot brachten we een special voor de huisartsenzorg.

  • Met Handle with Care kregen ruim 300 kinderen bij wie thuis ernstig huiselijk geweld was waarbij de politie langs kwam, binnen 24 uur steun op school. Dit was in de drie pilotregio’s: Zuid-Limburg;Gooi- en Vechtstreek en West Veluwe Vallei. Handle with Care is een unieke samenwerking tussen Veilig Thuis, scholen en leerplicht.

  • De Augeo Jongerentaskforce liet zijn stem horen! Drie jongeren spraken in Den Haag met staatssecretaris Paul Blokhuis over de gevolgen van de lockdown voor (kwetsbare) jongeren.

  • Ruim 50.000 professionals startten dit jaar online scholing over werken met een meldcode, over veerkracht versterken of bijvoorbeeld over communiceren met kinderen en ouders. Goed dat zoveel mensen hun kennis blijven bijspijkeren!


Dankjewel voor je inzet dit jaar. Samen geven we kindermishandeling geen toekomst!