Debat over veiligheid op school: vergeet thuis niet!

Sinds een paar jaar wordt onderzocht hoe veilig leerlingen en leerkrachten zich op school voelen. Helaas wordt de thuissituatie genegeerd.

Vrolijk meisje

De Tweede Kamer debatteert deze week  over de Veiligheidsmonitor in het primair en voorgezet onderwijs en het mbo. De monitor laat zien hoe veilig kinderen en personeel zich op school voelen. Heel belangrijk, want zowel kinderen als leerkrachten hebben recht op een veilige omgeving. Augeo heeft er een online cursus voor leerkrachten in het primair onderwijs over.

Gemiste kans

Maar helaas wordt in de uitgebreide vragenlijst van de monitor niet of nauwelijks ingegaan op de veiligheid thuis. Een gemiste kans, want pas dan ontstaat er een volledig beeld van het gevoel van veiligheid van kinderen: op school én thuis. En we weten hoe ingrijpend de gevolgen van een onveilige thuissituatie zijn voor kinderen. 

Leerkrachten

Bovendien zou de Veiligheidsmonitor kunnen onderzoeken hoe leerkrachten en leidinggevenden omgaan met  de meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling. De Meldcode is dit jaar verbeterd. Reden te meer om na te gaan of de Meldcode op de juiste manier wordt gebruikt. Ook hier biedt de monitor een enorme kans. Hopelijk maakt de Tweede Kamer er in het debat werk van. 

ook interessant

Onderzoek aanpak kindermishandeling

'Onze gemeente pakt kindermishandeling steeds beter aan.' De eindresultaten zijn bekend

schommel

Politie helpt scholen

Lees hoe

Meldcode, wat is het

Wat is de meldcode?

Wat is het basismodel? Meldrecht of meldplicht? Bekijk de animatie 'Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling' Lees meer