Voor het eerst is er op grote schaal onderzoek gedaan naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Zo’n 1200 ouders en 1500 kinderen in circa 100 gemeenten deden hier aan mee. Anderhalf jaar lang is er gemeten welke problemen er spelen in de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. Door meer inzicht te krijgen, weet je beter welke hulp effectief is en welke zorg gemeenten zouden moeten inkopen en organiseren. Met de resultaten kunnen we leren wat werkt en kunnen we samen volgende stappen nemen.

Onderzoek in dertien Veilig Thuis regio's
Wat zijn de belangrijkste resultaten van het onderzoek?

In deze animatie zie je wat de belangrijkste resultaten zijn van het onderzoek naar de Aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. Vraag de gesprekshandreiking aan die jou helpt hierover te praten binnen je organisatie of gemeente.


Vraag de gesprekshandreiking aan

Waarom dit onderzoek

Om kindermishandeling en huiselijk geweld effectief aan te kunnen pakken, is het nodig dat je weet wat er precies speelt. Hoeveel geweld is er in de gezinnen? Hoe vaak komt dat voor? Hoe ernstig is dat geweld? Welke hulp is effectief? Daarom is dit onderzoek gedaan.

Het onderzoek naar de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld geeft inzicht in de problemen binnen de gezinnen die gemeld zijn bij Veilig Thuis. En het geeft inzicht in de effectiviteit van de hulp.


Wat was de aanleiding voor dit onderzoek?

Het onderzoek naar de effectiviteit van de aanpak kindermishandeling is een vervolg op een eerder onderzoek uit 2014 dat is uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut. Dat ging om een onderzoek in de vier grote steden (G4), daaruit bleek dat het in de aanpak van kindermishandeling en partnergeweld nog onvoldoende lukt om het geweld duurzaam te stoppen en de juiste hulp te organiseren. De G4 besloot tot een vervolgonderzoek, dat op initiatief van Augeo Foundation in 2016 is uitgebreid met negen regio’s van Veilig Thuis.

Wie zijn er betrokken bij het onderzoek?

Het onderzoek is mogelijk gemaakt door de betrokken gemeenten, inclusief de G4 (vier grootste gemeenten), Augeo Foundation, het Verwey­Jonker Instituut en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Resultaten en wat kun je ermee doen

Resultaat Onderzoek aanpak kindermishandeling en partnergeweld

Resultaten

Hier lees je meer over de resultaten van het onderzoek. Je kunt het complete onderzoeksrapport lezen. Maar ook een animatie over de belangrijkste resultaten of voorbeeldbericht om te delen. Wat zijn de belangrijkste conclusies? Hoe erg is het geweld in de gezinnen? Krijgen de kinderen hulp? Wordt het geweld minder, of stopt het? Bekijk de resultaten

Toekomst Onderzoek aanpak kindermishandeling en partnergeweld

Wat kun jij ermee doen?

Nu er meer inzicht is in de problemen binnen de gezinnen en de hulp. Kunnen er vervolgstappen gemaakt worden. Wat kun jij doen binnen jouw gemeente of organisatie? We bieden hulpmiddelen om erover in gesprek te gaan en verdere stappen te nemen. Lees meer

Ik wil contact met Augeo

Heb je een vraag over dit onderzoek of wil je graag een adviseur spreken? Neem contact met ons op