Onderzoek

Ernstige klachten door wat je vroeger hebt meegemaakt

Een kind dat op jonge leeftijd geweld of verwaarlozing meemaakt, kan daar ook later nog veel last van hebben. Sterker nog: als volwassene hebben ze aanzienlijk meer kans op een chronische lichamelijke ziekte, al dan niet in combinatie met psychische problemen. Dat blijkt uit onderzoek van de VU en het Trimbos-instituut onder ruim 13.000 volwassenen.

Langetermijngevolgen
Als je in je jeugd seksueel misbruikt, fysiek of psychisch mishandeld of verwaarloosd bent is dat een sterke voorspeller van het ontwikkelen van een psychische aandoening op volwassen leeftijd. Er komt nu steeds meer bewijs dat dat ook kan leiden tot lichamelijke ziekten als volwassene. De VU en het Trimbos-instituut onderzochten of ingrijpende jeugdervaringen de kans op verschillende lichamelijke ziekten op volwassen leeftijd vergroot, waarbij zij ook keken in welke mate psychische aandoeningen hierin een rol speelden.

Grotere kans op lichamelijke ziekten

Ruim een kwart van de volwassenen geeft aan voor hun zestiende levensjaar één of meerdere malen misbruikt, mishandeld of verwaarloosd te zijn. Naarmate de ernst of frequentie van de ingrijpende ervaring(en) in de kindertijd toenamen, ontwikkelden zich ook vaker psychische aandoeningen (angststoornis, depressie of verslaving) of chronische lichamelijke ziekten (migraine, spijsverteringsstoornis, spier-, gewrichts- of longaandoening) op volwassen leeftijd. Degenen die aangaven veelvuldig blootgesteld te zijn geweest aan ingrijpende ervaringen, hadden 2,5 keer vaker kans op twee of meer van deze lichamelijke ziekten. Dit verband hing in ongeveer de helft van de gevallen samen met de aanwezigheid van angst- en depressieve stoornissen.


Het volledige artikel is gepubliceerd in The Journal of Psychiatric Research 136 (Noteboom et al., 2021).

Hulp bieden als professional

Wat kun jij doen als professional om ernstige schade te helpen voorkomen? Daarover lees je alles in de volgende Augeo Magazine: Gevolgen op lange termijn voorkomen