1. Actueel
  2. Onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)
Onderzoek

Onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen (ACE’s)

Vandaag starten de Samenwerkende Gezondheidsfondsen een onderzoek naar ingrijpende jeugdervaringen. En jij kan hieraan meewerken! Veel professionals die werken met kinderen en ouders zijn bekend met de langetermijngevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Maar wat weten jongeren en ouders hierover?

ingrijpende jeugdervaringen

Door het onderzoek ‘Kennis, houding en bewustzijn rondom ingrijpende Jeugdervaringen in Nederland’ willen we te weten komen, wat ouders en jongeren weten over de gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen. Ook willen we weten hoe we kinderen en jongeren beter kunnen beschermen tegen de schadelijke gevolgen van ingrijpende jeugdervaringen, nu en op latere leeftijd.

Onze oproep aan jou als professional

Wil je hieraan meewerken door de vragenlijsten te delen met jongeren en/of ouders uit je netwerk?

Die ouders kunnen trouwens ook professionals uit je netwerk zijn waarvan je weet dat die nog geen uitgebreide kennis hebben van ACE’s (Adverse Childhood Experiences). Het is ook fijn als je dit onderzoek onder de aandacht kan brengen bij andere professionals die jongeren en/of ouders kunnen bereiken. Hoe meer mensen er meedoen, hoe beter!

Deelnemen onderzoek

Jongeren en ouders

Er zijn twee vragenlijsten, een voor jongeren van 12 tot 25 jaar, en een voor ouders. Het invullen duurt maximaal 20 minuten en gebeurt uiteraard anoniem. Het invullen kan tot 23 maart. De vragenlijsten zijn ontwikkeld in samenwerking met onderzoekers van het Amsterdam UMC. Voor de zomer zullen de resultaten uit het onderzoek gepubliceerd worden op de website van de Gezonde Generatie.

De Gezonde Generatie en Samenwerkende Gezondheidsfondsen

Het onderzoek is een onderdeel van De Gezonde Generatie, een initiatief van 24 samenwerkende gezondheidsfondsen. Het doel is dat de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste is van de wereld. De gezondheidsfondsen zien ook het grote belang van een gezonde start en steun voor ouders en verzorgers tijdens de eerste 1.000 dagen. Hierbij is extra aandacht voor het belang van veilig opgroeien. Dit is mogelijk gemaakt met kennis vanuit Augeo Foundation en door een financiële investering door een collectief van elf kinderfondsen en vermogensfondsen.